SMART STUDENT


Buďte chytřejší s cyklem webinářů a seminářů SMART STUDENT. Připravili jsme pro vás různorodá témata, která jsou zaměřená na rozvoj dovedností důležitých pro 21. století. Připravovaná témata vám pomůžou orientovat se např. v bezpečnosti na internetu, pochopit základy finanční gramotnosti, a nebo rozvíjet vaše kritické myšlení. SMART student je určen všem zvídavým studentům Univerzity Karlovy a je zdarma.Připravujeme pro vás tyto semináře:
Finanční gramotnost


Investování a spoření


Na webináři Vás provedeme tím, jak vypadá finanční trh v praxi. Naučíme Vás jak prakticky využívat spořící a investiční produkty jako nástroje pro splnění finančních cílů. Po webináři rozpoznáte, jaký je rozdíl mezi spořením, investováním a spekulací.


Termín: 24. listopadu 2022, 15 - 17 hod., online

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 150

Registrace


Lektor: Jan Steininger


Kritické myšlení ve finančním světě


Cílem webináře je pochopit důležitost kritického myšlení při finančním rozhodování jedince. Seznámíme se s rolí poradců, bank a institucí a získáme povědomí o jejich zájmech, motivaci, tricích a praktikách vůči zákazníkům. Po skončení webináře by účastník měl být schopen rozpoznávat nástrahy, neúplné či zavádějící informace z finančních trhů, produktů či pracovníků a firem fungujícím ve finančním sektoru.


Termín: 20. října 2022, 15 - 17 hod., online

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 150


Lektor: Samuel PšejaPraktická asertivita

Život rozhodně není jen procházka růžovým sadem. Občas se nám do cesty postaví menší či větší překážka. Cílem semináře je naučit se těmto překážkám vyhnout a pokud nás překážky případně nějak zabrzdí, umět situaci pozitivně obrátit.


Asertivita se považuje za důležitou komunikační dovednost, která umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Na semináři si ukážeme tipy, jak se stát více asertivním a zlepšit svou asertivní komunikaci.


Obsah

  • Pravidla asertivity

  • Rozpoznání příčin nepříjemných situací a vyhnout se mýtům

  • Naučit se používat asertivní techniky v běžném životě

  • Asertivní odmítnutí - nezbytná pomůcka pro naše celkově zdravé fungování


Termín: 10. listopadu 2022, 14 - 17 hod.,

Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Počet studentů: max. 40


Lektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje téměř dvacet let. Za svoje poslání a životní náplň totiž považuje budování vztahů a „práci" s lidmi. Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími společnostmi. Srdcovou záležitostí je pro ni částečný pracovní návrat na alma mater.Proběhlé semináře:

Inovativní myšlení

jak odhalit skutečné příčiny problémů a vymyslet řešení?


Selský rozum a intuice už jen málo kdy stačí na vyřešení problémů moderní doby. Naopak je na místě se s těmito prvními nápady nespokojit a zamyslet se nad problémy víc do hloubky a pochopit, v čem ve skutečnosti spočívají.


Obsah semináře:

  • Co je kreativita, kde se bere a jak jí rozvíjet a trénovat? Je důležitější kvalita nebo kvantita?

  • Jak díky myšlenkovým mapám líp pochopit problémy a najít jejich skutečné příčiny?

  • Kde vzít inspiraci? A jakou roli hraje v kreativitě třeba práce s chybou a selháním?

  • Jak je to s brainstormingem? Opravdu pomáhá přijít s více nápady než jiné metody?

  • Jak vymyslet víc originálních možných řešení a pak mezi nimi vybrat to správné?

  • Je lepší být první nebo se poučit z chyb průkopníků?


Doba: 2 hodiny

Počet studentů: max. 40

Lektor: Ing. Lukáš Hána

www.growjob.com

Místo konání: Zelená posluchárna, Celetná 20


Stylistika současné češtiny


Chcete držet krok s dobou v českém jazyce a zjistit co je dnes jinak, než jste se učili ve škole? Přijďte na seminář kde probereme nejdůležitější gramatické a stylistické jevy současné češtiny, a to s ohledem na vytváření jazykově kultivovaných odborných, ale i jiných textů. Zvláštní pozornost věnujeme jevům, jejichž výklad se v poslední době změnil, a jevům, v nichž se často chybuje. Účastníci budou informováni o spolehlivých internetových zdrojích informací o českém jazyce a budou moci položit jakékoliv doplňující dotazy.


Výběr z témat:

• Stručný úvod do stylistiky současné češtiny, zvláště odborného stylu

• Poučení o zdrojích informací o češtině

• Ke slovní zásobě současné češtiny: spisovná/hovorová/obecná čeština, cizí slova a jejich počešťování, významové a stylistické posuny slov

• (Ne)standardní skloňování a časování, stupňování přídavných jmen, přivlastňovací příd. jména aj., kritické tvary zájmen a číslovek, číslice v textu, užívání zájmena svůj aj.

• Větná stavba: slovesné a jmenné vazby, stavba souvětí, tzv. nepravé věty vedlejší, optimální slovosled aj.


Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 40


Lektor: Mgr. Jan Táborský - je zkušený lektor a konzultant v oblasti českého jazyka a úpravy písemností. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má rozsáhlé korektorské a redakční zkušenosti. Je autorem stylistické části Mluvnice současné češtiny (Academia, 2010) nebo popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).V současné době zejména přednáší pro nejrůznější instituce i veřejnost.


Bezpečnost na internetu a ochrana soukromí

Internet je veřejný prostor, den co den jsme vystaveni množství rizik. Nikdy sice není možné dosáhnout absolutní bezpečnosti a ochrany soukromí, ale je hodně věcí, které je možné zlepšit.


CO SE NA WEBINÁŘI NAUČÍTE

• Jaká rizika hrozí na Internetu, mobilním Internetu, sociálních sítích

• Jakým způsobem se chovat na Internetu bezpečněji a zodpovědněji

• Konkrétní rizika, praktické příklady, ukázky nebezpečného chování

• Jak si chránit počítač, mobilní telefon, notebook, tablet


Doba: 3 hodiny

Počet studentů: max. 50

Lektor: Daniel Dočekal

www.pooh.cz


Kritické myšlení - jak nenaletět a přijít věcem na kloub?


Kritické myšlení = schopnost samostatně posoudit kvalitu informací a rozumně se rozhodovat.


V lekci kritického myšlení se studenti dozví, co to kritické myšlení je a proč je dnes důležité. Vyzkouší si vyřešit pár problémů, na kterých zjistí, jak na tom jsou a budou tak mít zpětnou vazbu, na čem zapracovat. Dozví se, na jaké časté chyby v úsudku si dát pozor a jak postupovat, pokud chtějí kriticky zhodnotit důvěryhodnost nějakého tvrzení.


Doba: 2 hodiny

Počet studentů: max.50

Lektor: Ing. Lukáš Hána

www.growjob.com
Poslední změna: 22. listopad 2022 11:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám