SMART STUDENT


Buďte chytřejší s cyklem webinářů a seminářů SMART STUDENT. Připravili jsme pro vás různorodá témata, která jsou zaměřená na rozvoj dovedností důležitých pro 21. století. Připravovaná témata vám pomůžou orientovat se např. v bezpečnosti na internetu, pochopit základy finanční gramotnosti, a nebo rozvíjet vaše kritické myšlení. SMART student je určen všem zvídavým studentům Univerzity Karlovy a je zdarma.Připravujeme pro vás semináře na zimní semestr
Metody efektivního učení - cyklus přednášek a workshopů


Uč se chytřeji, ne více! Aneb vědecky ověřené metody efektivního učení 

Na vysoké škole se budete muset naučit kvanta informací, ale ani diplomem učení nekončí, učit se budete po celý život, tak proč nám nikdo neřekl, jak na to? Na přednášce se dozvíte o nejčastějších chybách, kterých se studenti při učení dopouštějí, ale především se seznámíte s vědecky ověřeným postupem efektivního učení, který vám ušetří spoustu času. Rovněž si ukážeme, jak je možné díky volně přístupným nástrojům umělé inteligence zefektivnit svoje studium a jednotlivé fáze procesu efektivního učení.


·  Neúčinné metody učení, kterým se raději vyhnout.

·  Postup efektivního učení krok za krokem.

·  Doporučení na nejlepší aplikace pro studenty.

·  Ukázky využití umělé inteligence pro efektivnější a rychlejší učení.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 200

Termín: 11. října 2023. 15 -17 hod

Modrá posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1

Registrace bude spuštěna v polovině září 2023

 

Workshop: Jak se efektivně učit!

 

Jak prokazuje celá řada vědeckých studií, existuje obrovský rozdíl mezi tím, jak se většina studentů učí a co ví současný vědecký výzkum o tom, jak se učit efektivně a rychle. Většina studentů ztrácí neúčinným studiem spoustu času,  zbytečně se stresují, nebo nedosahují tak dobrých výsledků, jak by mohli.  

Co budou účastníci po worskhopu umět/vědět:

- Seznámíte se s nejdůležitějšími vědecky ověřenými principy efektivního učení.

- Zjistíte, jak si učení rozplánovat a zorganizovat.

- Dovedete se na studium intenzivněji koncentrovat bez vyrušení a rozptýlení.

- Naučíte se vědomosti silně "zakódovat" do paměti.

- Budete vědět, jak na aktivní učení.

- Poznáte nejlepší aplikace, které zefektivní studium.

 

Osnova:

- Jak připravit svou mysl na učení.

- Jak číst s vysokým porozuměním a zapamatováním.

- Aktivní učení.

- Rozložené učení.

- Efektivní opakování pro uložení vědomostí do dlouhodobé paměti.

- Jak si zapamatovat "nezapamatovatelné".

- Tipy pro organizaci a plánování studia.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 30

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1 Workshop: ChatGPT pro studenty! Jak si díky umělé inteligenci usnadnit studium?!

 

Obrovským trendem posledních měsíců jsou AI chatboti, kteří pro studenty představují ohromnou příležitost. Účastníci workshopu se dozví o více než 50 způsobech využití ChatuGPT, Google Bard či Bing Chatu (nejznámější chatboti). Na workshopu se naučí, jak správně zadávat prompty, aby získali od AI co nejkvalitnější výstupy, ale především se zjistí, jaké prompty zadávat, aby u sebe podporovali takové mentální procesy, které vedou k rychlejšímu učení a vyšší produktivitě. Řeč bude rovněž o limitacích a omezeních velkých jazykových modelů a etických aspektech jejich využití.

 

Cíle:

- Studenti budou vědět o více než 50 možnostech využití ChatuGPT, Google Bard anebo Bing Chatu.

- Studenti zjistí, jaká omezení a limitace sebou přináší používání AI.

- Účastníci se dozví o nejdůležitějších zásadách pro zadávání promptů (příkazy pro AI nástroj). Výstupy, které od AI získají tak budou daleko kvalitnější.

- Studenti si prakticky vyzkoušejí AI pro "hluboké zpracování", aktivní učení, vytváření kartiček nebo psaní lepších textů atd...

- Studenti budou vědět o dalších užitečných AI aplikacích a nástrojích, které jim mohou studium usnadnit. 

Na workshop si přineste notebook.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 30

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1  Workshop:Jak si usnadnit studium díky chytrým aplikacím (Notion, Anki a další...)

 

Obrazovky mobilů a počítačů nemusí být zdaleka jen pouhým vyrušením a rozptýlením. V současnosti existuje celá řada užitečných aplikací a nástrojů, které mohou studentům značně usnadnit život a ušetřit čas. Na workshopy si ukážeme aplikaci Notion, která se zvláště v zahraničí těší ohromné popularitě. Zjistíte, jak si díky ni plánovat a organizovat studium anebo jak si psát poznámky. Dále se naučíte pracovat s proslulou aplikací Anki, která slouží k tvorbě a učení se s kartičkami, které si díky speciálnímu algoritmu uložíte do paměti za minimum času. Na konci workshopu si ještě v rychlém tempu představíme dalších několik velmi užitečných aplikací (poznámky, hudba, produktivita, soustředění, automatizace atd...).

 

Cíle:

- Naučíte se používat základní funkce aplikace Notion (organizace studia, opakování, poznámky, úkoly, kalendář).

- Budete vědět, jak můžete aplikaci Notion používat pro učení se, psaní poznámek a organizaci a plánování opakování.

- Účastníci budou po skončení umět pracovat s programem Anki (učení se s kartičkami, které je založeno na principu "chytrého opakování", tj. vědomosti dostanete do paměti za co nejkratší čas).

- Seznámit studenty s dalšími aplikacemi, které jim mohou usnadnit studium.

    - Aplikace pro myšlenkové mapy, cloudová úložiště, aplikace pro chytré poznámky, blokátory vyrušení, soustředěné psaní, hudba pro mozek a další... 

Na workshop si přineste notebook.


Lektor: Jan Kohut

Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 30

Zelená posluchárna RUK, Celetná 20, Praha 1  


Finanční gramotnost


Kritické myšlení ve finančním světě


Cílem webináře je pochopit důležitost kritického myšlení při finančním rozhodování jedince. Seznámíme se s rolí poradců, bank a institucí a získáme povědomí o jejich zájmech, motivaci, tricích a praktikách vůči zákazníkům. Po skončení webináře by účastník měl být schopen rozpoznávat nástrahy, neúplné či zavádějící informace z finančních trhů, produktů či pracovníků a firem fungujícím ve finančním sektoru.


Doba: 2 hod

Počet studentů: max. 150


Lektor: Samuel Pšeja

Proběhlé semináře:

Akademické psaní - jak psát jasné a čtenářsky přívětivé texty


Na interaktivním semináři (v anglickém jazyce) probereme strategie, které učiní text stručnějším, přehlednějším a dynamičtějším. Procvičíte si úpravy mnohoslovných vět a pomocí praktických cvičení získáte povědomí o tom, jak psát jasně a stručně.

Vedle toho se také podíváme na strukturu odstavce a celého textu a na prostředky, které drží text pohromadě, tak aby jasně vyznělo jeho hlavní poselství.


Akademické psaní - tvorba abstraktů a strategie psaní


Na tomto semináři (v anglické jazyce) se seznámíte jak si zorganizovat čas k psaní, čím psaní začít, budeme pracovat s efektivními abstrakty a analyzovat je z hlediska důležitých rétorických tahů, pomůžeme zlepšit vaše vlastní psaní. Lektor: Mgr.et Mgr. Martin Sedláček - Centrum akademického psaní AV ČR


Umění sebe/prezentace


Na praktickém semináři se seznámíte s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a využívat pomůcky, aby výsledný dojem z vašeho vystoupení byl pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnou vazbou.


Co vás čeká?


 • Pravidla úspěšné prezentace aneb Proč je důležité se důkladně připravit (i "umět se nepřipravit").

 • Struktura prezentace aneb Známe-li cíl a cestu k němu, "jde" se nám lépe.

 • Jak zvládnout trému aneb "Žádný učený z nebe nespadl".

 • Na co pamatovat a na co si dát pozor (verbálně a neverbálně) aneb Slova mají obrovskou moc a řeč těla nás vždy "prozradí".

 • Aktivní naslouchání a pokládání otázek = klíč k úspěšné a důvěryhodné prezentaci.

 • Typologie účastníků aneb "Na co kdo slyší" a jak se umět naladit na své posluchače.

 • Jsou "obtížné" situace opravdu obtížné? Aneb co s tím, když mě někdo nebo něco zaskočí.

 • Ta technika! Aneb pomůcky jsou od toho, aby pomáhaly.

 • Zásady působivé prezentace aneb Hesla "méně je více" a "obrázek je za tisíc slov" zde platí dvojnásob.


Doba: 4 hod

Počet studentů: 35


Lektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje téměř dvacet let.

Praktická asertivita

Život rozhodně není jen procházka růžovým sadem. Občas se nám do cesty postaví menší či větší překážka. Cílem semináře je naučit se těmto překážkám vyhnout a pokud nás překážky případně nějak zabrzdí, umět situaci pozitivně obrátit.


Asertivita se považuje za důležitou komunikační dovednost, která umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Na semináři si ukážeme tipy, jak se stát více asertivním a zlepšit svou asertivní komunikaci.


Obsah

 • Pravidla asertivity

 • Rozpoznání příčin nepříjemných situací a vyhnout se mýtům

 • Naučit se používat asertivní techniky v běžném životě

 • Asertivní odmítnutí - nezbytná pomůcka pro naše celkově zdravé fungováníLektorka: Mgr. Jana Rambousková vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výchově a vzdělávání dospělých se intenzivně věnuje téměř dvacet let.

Zaujmi svým životopisem


Životopis (curriculum vitae, CV) je důležitý dokument takřka pro každého, kdo se uchází o zaměstnání stipendium, zahraniční studijní pobyt atp. Význam životopisu je někdy podceňován, ačkoli se jedná o důležitý dokument, který je základním vodítkem pro ty, kteří rozhodují o žádostech uchazečů o zaměstnání, studium či stipendium.


seminář v anglickém jazyce

Cílem tohoto semináře je seznámit posluchače se základními principy zpracování kvalitního životopisu. CV není jediný dokument, který uchazeči zasílají společně se svou žádostí. Často jsou povinni zaslat také svůj motivační dopis či doporučující dopis aj. Seminář se proto dále zaměřuje na to, jak zpracování životopisu vztáhnout i k těmto dalším dokumentům. Zájemci se na semináři seznámí s konkrétními praktickými příklady životopisů, jejich slabými i silnými stránkami. Seminář poskytne studentům dostatek prostoru pro jejich dotazy a možnost zapojit se do debaty k problematice zpracování CV.


Doba: 3 hod

Počet studentů: max. 35


Lektor: Doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. je akademickým a výzkumným pracovníkem v oboru politologie na FSV UK. Vedle svého akademického zájmu se také zaměřuje i na problematiku přípravy na pracovní pohovory, zpracování životopisu či motivačního dopisu. Na tato témata vedl v minulosti několik seminářů určených pro studenty UK.

Poslední změna: 1. září 2023 16:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám