Odborová organizace RUK

Základní odborová organizace Rektorátu Univerzity Karlovy vznikla v srpnu roku 2022 jako součást Vysokoškolského odborového svazu. V jejím výboru jsou zaměstnankyně odboru UK Point, otevřená je i pro všechny další zaměstnance/kyně rektorátu.V programu máme např. tyto body:


  • V rámci hodnocení zaměstnanců využívat principy 360stupňové zpětné vazby, tj. zaměstnanci mohou hodnotit své nadřízené (včetně členů Kolegia rektorky).

  • Konzultování navrhovaných organizačních změn na RUK dle textu Kolektivní smlouvy, bod II., zejména bod f) (Zaměstnavatel informuje zejména o zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních a opatřeních v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 až 4 ZP).

  • Pravidelné navyšování platu zaměstnanců/kyní rektorátu UK dle inflace a současně s ohledem na praxi a průběžné vzdělávání zaměstnanců.

  • Zasazování se o dodržování Etického kodexu Univerzity Karlovy, zejména část I., bod 10. a část III., body 1, 4 a 8.

  • Zasazování se o průběžné vzdělávání zaměstnanců/kyní v komunikačních standardech v organizaci (s důrazem na principy otevřené komunikace).

Kontaktní e-mail na odborovou organizaci:

odborova.organizace@ruk.cuni.cz. Vítáme nové členy a členky.


Příspěvek na činnost odborů platí každý člen 400,- Kč na rok. Tento příspěvek je povinný na základě Stanov Vysokoškolského odborového svazu.


Výbor Základní odborové organizace RUK UK:

Šárka Vohlídalová, předsedkyně, tel.  778 750 048

Lenka Dobešová

Jana Rambousková

Blanka Štefaničová


Poslední změna: 6. prosinec 2022 19:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám