Projekty

UK Point je realizátorem projektů podpořených z Fondů Evropské unie. (Naše dříve realizované projekty si můžete prohlédnou zde.)


Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV


Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210UK Point má na starosti jednu z aktivit, tzv. Science Slam, inovativní formát, který popularizuje vědu a výzkum. Jedná se o soutěž, ve které vědci formou stand-upu představují své zajímavé vědecko-výzkumné projekty.


Více o Science Slamu na UK zde: www.scienceslam.cuni.cz


OP VVV ESF pro VŠ II na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322Centrum Carolina v rámci projektu realizuje jednu z aktivit - Podporu uchazečů a studentů se socioekonomickým znevýhodněním. Cílem je zlepšení informovanosti žáků SŠ se socioekonomickým znevýhodnění (SEZ) o studijní nabídce UK, organizaci studia a dostupných formách podpory. Další podpora bude cílena na SEZ studenty po jejich přijetí ke studiu na UK.


OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222UK Point v rámci projektu realizuje jednu z aktivit - Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace. Hlavním cílem aktivity je založení CU Staff Welcome Centre, které 1.1.2020 zahájilo svou činnost a bude zcela financován projektem (2020 – 2022). Kromě výše uvedeného projekt dále financuje kurzy anglického jazyka pro zaměstnance a překlady interních dokumentů UK do anglického jazyka.


Poslední změna: 25. leden 2024 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám