Aktuality

Women Scholars Here and There; Then and Now

The concluding event of the worldwide UN campaign "Orange the World," also known as "16 Days of Activism against Gender-Based Violence," will be conducted in an international spirit. We have invited international scholars from Charles University to share their experiences regarding the status and equality of women.

Univerzita - místo pro aktivismus?

Zveme vás na pokračování kampaně "Orange the World", aneb "16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí". Akce bude probíhat formou panelové diskuse o hranicích aktivismu, který patří do akademického prostředí a jeho vztahu s třetí rolí univerzity.

Podejte si přihlášku zdarma do 31. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na UK? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.

Pro studující zasažené situací na Blízkém východě

Nabízíme účast v podpůrných skupinových setkáních každé pondělí (v AJ) a středu (v ČJ) v prostorách Poradny Centra Carolina ve Školské13a. Není třeba se předem registrovat. Samozřejmě jsou vám otevřeny i další akce z nabídky, je-li volná kapacita.

Podpůrné skupiny

VŠICHNI STUDUJÍCÍ, Bc., Mgr., Ph.D.

Otevřeli jsme skupiny moderované našimi poradci, psychology a kouči. Ve skupině zjistíte, že nejste se svými problémy sami. Možnost probrat věci ve skupině přináší úlevu, nové pohledy, inspiraci a někdy i příležitost se zasmát věcem, nad kterými byste se o samotě třeba trápili.

Mentoring pro studující se znevýhodněním

Zapojte se do programu mentoringu pro studující se socioekonomickým znevýhodněním. Hledáme klienty mentoringu z 1. a 2. ročníků a mentory.

21. září 2023
Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Jak na vědecký článek: Efekt(i)vní úvod


Začínáte s psaním vědeckých článků v angličtině, anebo si s nimi ani po delší době nevíte rady? Pro všechny, kteří se potýkají s jedním z těchto vědeckých břemen jsme připravili cyklus čtyř workshopů o akademickém psaní v angličtině. První tři semináře se zaměřují na specifickou část vědeckých textů, přičemž poslední kurz bude věnován tvorbě žádosti o grant.


  1. Jak na vědecký článek: Efekt(i)vní úvod

  2. Jak na vědecký článek: Abstrakt

  3. Jak na vědecký článek: Závěrečná část a kritika literatury

  4. Jak na vědecký článek: Žádost o grant


Kurzy na sebe navazují jen volně, pro účast alespoň jednoho z nich proto není podmínkou zúčastnit se všech ostatních.


Obsah

Během workshopů se budou doktorandi seznamovat s obecně vhodnou strukturou a obsahem, které budou moci využít nejen při psaní článků, ale také dizertace. Osvojí si znalosti o využití vhodných jazykových prostředků a stylů. Semináře jsou koncipované interaktivně, tzn. že doktorandi si budou moci předávané znalosti ihned zažít v připravených úkolech.


Zaměření

Jak vnést do výzkumu souvislost a zdůraznit jeho důležitost už v úvodu textu: vhodné anglické fráze používané v úvodní části textu; logická struktura textu; jak udržet souvislost mezi odstavci.


Čas a místo

Čtvrtek 26. 10., 14:00 - 17:00

Zelená posluchárna, Celetná 20


Lektorka

Eleanor Lurring, MA in Applied Linguistics, MBA, RSA Dip TESOL

je rodilou mluvčí z Velké Británie, která přes třicet let vyučuje pokročilou úroveň angličtiny. V současné době se zaměřuje na proofreading akademických textů v angličtině, zvláště pak pro doktorandy (vědecké články, disertace, konferenční příspěvky, motivační dopisy nebo grantové žádosti). Dále spolupracuje s vědci, doktorandy i postdoktorandy v nejrůznějších odvětvích vědy, vzdělávání, techniky, humanitních věd nebo ekonomie.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál


POZOR! Při přihlašování na kurzy ve Vzdělávacím portálu doporučujeme zkontrolovat vaši předvyplněnou e-mailovou adresu. Mějte na paměti, že tato e-mailová adresa je využívána při komunikaci organizátorů kurzu s přihlášenými. Pokud byste měli zájem změnit svou e-mailovou adresu ve Vzdělávacím portálu, je tato akce možná pouze přes váš účet ve WhoIS.


Začátek akce 26. října 2023
Konec akce 26. října 2023
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK POINT
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Zelená posluchárna
Rezervace Vzdělávací portál


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám