Aktuality

Women Scholars Here and There; Then and Now

The concluding event of the worldwide UN campaign "Orange the World," also known as "16 Days of Activism against Gender-Based Violence," will be conducted in an international spirit. We have invited international scholars from Charles University to share their experiences regarding the status and equality of women.

Univerzita - místo pro aktivismus?

Zveme vás na pokračování kampaně "Orange the World", aneb "16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí". Akce bude probíhat formou panelové diskuse o hranicích aktivismu, který patří do akademického prostředí a jeho vztahu s třetí rolí univerzity.

Podejte si přihlášku zdarma do 31. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na UK? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.

Pro studující zasažené situací na Blízkém východě

Nabízíme účast v podpůrných skupinových setkáních každé pondělí (v AJ) a středu (v ČJ) v prostorách Poradny Centra Carolina ve Školské13a. Není třeba se předem registrovat. Samozřejmě jsou vám otevřeny i další akce z nabídky, je-li volná kapacita.

Podpůrné skupiny

VŠICHNI STUDUJÍCÍ, Bc., Mgr., Ph.D.

Otevřeli jsme skupiny moderované našimi poradci, psychology a kouči. Ve skupině zjistíte, že nejste se svými problémy sami. Možnost probrat věci ve skupině přináší úlevu, nové pohledy, inspiraci a někdy i příležitost se zasmát věcem, nad kterými byste se o samotě třeba trápili.

Mentoring pro studující se znevýhodněním

Zapojte se do programu mentoringu pro studující se socioekonomickým znevýhodněním. Hledáme klienty mentoringu z 1. a 2. ročníků a mentory.

21. září 2023
Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Termín Zlatých promocí pro rok 2023 je stanoven na sobotu 20. května 2023.


Hledáme absolventy následujících fakult:


1. LF UK (Dřívější FVL - Fakulta všeobecného lékařství)

2. LF UK (Dřívější FDL - Fakulta dětského lékařství)

FF (Filozofická fakulta)

FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu)

PřF (Přírodovědecká fakulta)

PrF (Právnická fakulta)

LP (Lékařská fakulta v Plzni)

MFF (Matematicko-fyzikální fakulta)

ETF (Evangelická teologická fakulta)

PedF (Pedagogická fakulta)


Prosíme zájemce z řad absolventů z roku 1973 o účast na Zlatých promocích, aby se přihlásili na svých příslušných fakultách, případně se nám můžete ozvat na e-mail .

Začátek akce 20. května 2023 v 10:00
Konec akce 20. května 2023 v 18:00
Organizátor Klub Alumni UK
Email na organizátora absolventi@cuni.cz
Telefon na organizátora 224 491 344
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-571.html


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám