Aktuality

Kontrola mateřských znamének před letní sezónou

Zveme vás na předsezonní preventivní prohlídky mateřských znamének včetně odborných doporučení pro zvýšení ochrany našich zaměstnanců.

Soutěž o loga a vizuální indentitu Dobrovolnického centra a Kariérního centra UK

Dejte našim nově vzniklým projektům tvář, která bude komunikovat se studenty, absolventy a zaměstanaci Univerzity Karlovy. Studentky a studenti UK mohou zasílat své návrhy do 31. 7. 2023.

Hledá se referent/referentka pro udržitelný rozvoj na UK

Zajímáte se o životní prostředí, ekologii či udržitelný rozvoj? Chtěli byste se aktivně zapojit do implementace Strategie udržitelného rozvoje UK? Bavilo by vás popularizovat toto téma mezi studujícími, zaměstnanci i širokou veřejností? Připojte se k našemu týmu.

Magazín Klíč nejen o Centru Carolina

V magazínu ČT Klíč se dozvíte o činnostech Centra Carolina a službách, které poskytuje studujícím se speciálními potřebami. Součástí krátkého dokumentu jsou také příběhy těch, kteří na UK studují i napříč překážkám.

27. března 2023

Proofreading aneb korektura textů v ČJ

DOKTORANDI

Čeština dělá leckdy problém i rodilým mluvčím. Pokud se potýkáte s akademickými texty ve svém rodném jazyce, nechte si je zkontrolovat od našich češtinářek. Vyzkoušejte proofreading!

Centrum Carolina v Radiu Wave

Radio Wave opět přivítalo naše kolegyně z Centra Carolina. S Lenkou a Alicí probrali možnosti, jak univerzita může pomoci těm, kteří ji potřebují. A nejde jen o pomoc na začátku studia, ale kdykoliv během něj, dokonce i před přijímacím řízením.

7. února 2023
Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Termín Zlatých promocí pro rok 2023 je stanoven na sobotu 20. května 2023.


Hledáme absolventy následujících fakult:


1. LF UK (Dřívější FVL - Fakulta všeobecného lékařství)

2. LF UK (Dřívější FDL - Fakulta dětského lékařství)

FF (Filozofická fakulta)

FTVS (Fakulta tělesné výchovy a sportu)

PřF (Přírodovědecká fakulta)

PrF (Právnická fakulta)

LP (Lékařská fakulta v Plzni)

MFF (Matematicko-fyzikální fakulta)

ETF (Evangelická teologická fakulta)

PedF (Pedagogická fakulta)


Prosíme zájemce z řad absolventů z roku 1973 o účast na Zlatých promocích, aby se přihlásili na svých příslušných fakultách, případně se nám můžete ozvat na e-mail .

Začátek akce 20. května 2023 v 10:00
Konec akce 20. května 2023 v 18:00
Organizátor Klub Alumni UK
Email na organizátora absolventi@cuni.cz
Telefon na organizátora 224 491 344
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-571.html


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám