Aktuality

Women Scholars Here and There; Then and Now

The concluding event of the worldwide UN campaign "Orange the World," also known as "16 Days of Activism against Gender-Based Violence," will be conducted in an international spirit. We have invited international scholars from Charles University to share their experiences regarding the status and equality of women.

Univerzita - místo pro aktivismus?

Zveme vás na pokračování kampaně "Orange the World", aneb "16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí". Akce bude probíhat formou panelové diskuse o hranicích aktivismu, který patří do akademického prostředí a jeho vztahu s třetí rolí univerzity.

Podejte si přihlášku zdarma do 31. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na UK? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.

Pro studující zasažené situací na Blízkém východě

Nabízíme účast v podpůrných skupinových setkáních každé pondělí (v AJ) a středu (v ČJ) v prostorách Poradny Centra Carolina ve Školské13a. Není třeba se předem registrovat. Samozřejmě jsou vám otevřeny i další akce z nabídky, je-li volná kapacita.

Podpůrné skupiny

VŠICHNI STUDUJÍCÍ, Bc., Mgr., Ph.D.

Otevřeli jsme skupiny moderované našimi poradci, psychology a kouči. Ve skupině zjistíte, že nejste se svými problémy sami. Možnost probrat věci ve skupině přináší úlevu, nové pohledy, inspiraci a někdy i příležitost se zasmát věcem, nad kterými byste se o samotě třeba trápili.

Mentoring pro studující se znevýhodněním

Zapojte se do programu mentoringu pro studující se socioekonomickým znevýhodněním. Hledáme klienty mentoringu z 1. a 2. ročníků a mentory.

21. září 2023
Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Proofreading aneb korektura textů v angličtině


Proofreading je služba pro doktorandy, kteří potřebují pomoct s korekturou nebo editací vlastních vědeckých textů. Tento program se vztahuje konkrétně na texty v anglickém jazyce, které zkontroluje rodilá mluvčí z Velké Británie. Pozor, nejedná se o kurz, ale individuální službu pro jednotlivce!


Proofreading znamená finální kontrola textu před jeho dokončením. Jde tedy o korekturu pravopisnou, gramatickou a stylistickou, nikoli však obsahovou (tzn. oprava faktických nesrovnalostí). Každý studující v doktorském studijním programu může využít tuto službu zadarmo a předložit ke kontrole maximálně 30 normostran. Musí se však jednat výhradně o akademické texty, spojené s doktorským programem (články, teze, části disertační práce atd.) v anglickém jazyce. Minimální úroveň jazyka musí být alespoň B2. Nepřijímáme texty na základě strojových překladačů.


Jak služba funguje - AKTUALIZACE!

Komunikace s korektory nově probíhá přes Vzdělávací portál

1. Ke službě se přihlašujte pouze v případě, že jste si jistí, že chcete službu využít, a to v měsíci, do kterého se přihlašujete (např. nepřihlašujte se na březnový termín, pakliže víte, že svůj text ke kontrole dokončíte až v dubnu, popř. pokud si ani nejste jistí, že jej vůbec dokončíte). O službu totiž zaznamenáváme velký zájem, proto považujeme neplatné přihlášky za absenci (za určitý počet neomluvených absencí vám bude zamítnuta půlroční účast na seminářích UK POINTu. Jde o opatření proti zbytečnému zadržování místa, na které by se jinak mohl dostat jiný zájemce).

2. Při přihlašování do programu ve Vzdělávacím portálu rovnou nahrajte dokument, který si chcete nechat zkontrolovat. Do popisu k příloze uveďte počet normostran (Pozn. ,,normostrana" je něco jiného než běžná strana, viz níže) a vaše další přání jako např. dokdy si přejete text opravit, zda mají být opravovány i citace v textu a pokud ano, jakou citační normu preferujete, a nakonec zda vám více vyhovuje přímý zásah do textu bez komentářů, anebo nastavení sledování změn v dokumentu.

Pokud váš text ještě není zcela hotový, zanechte o tom zprávu do komentáře k přihlášce.

3. Vyčkejte na potvrzení od korektorky o tom, že se vašeho textu ujala, a začala na něm pracovat. Další komunikace s korektorkou probíhá individuálně buď prostřednictvím Vzdělávacího portálu, příp. po e-mailu v závislosti na jejích možnostech, se kterou se domlouvejte rovnou v angličtině.

4. Jestliže jste se o službu přihlásili, ale svou účast jste si rozmysleli, prosíme, abyste se ze služby odhlásili. V takovém případě nebude vaše neúčast vyhodnocena jako neomluvená absence.


Služba je omezena na 30 normostran. Pokud byste si rádi nechali opravit delší text, musíte svou registraci opakovat a přihlásit se na další termín (aby měli ke službě přístup i další vaši kolegové a kolegyně). Dále prosíme, abyste v případě potřeby dalších korektur neobcházeli Vzdělávací portál, ale vždy se do něj zaregistrovali, ačkoli už vám byla služba poskytnuta v minulosti. V takovém případě bychom vám totiž službu neuhradili.


Mějte na paměti, že normostrana není totéž, co běžná strana plná textu! Kritériem je 1 800 znaků včetně mezer na jednu stranu. Prosíme o to, abyste na tento standard dbali ve vašich pracích a podle toho své texty přizpůsobili.


Služba funguje průběžně po celý rok.


Korektorka

Eleanor Lurring, MA in Applied Linguistics, MBA, RSA Dip TESOL

je rodilou mluvčí z Velké Británie, která přes třicet let vyučuje pokročilou úroveň angličtiny. V současné době se zaměřuje na proofreading akademických textů v angličtině, zvláště pak pro doktorandy (vědecké články, disertace, konferenční příspěvky, motivační dopisy nebo grantové žádosti). Dále spolupracuje s vědci, doktorandy i postdoktorandy v nejrůznějších odvětvích vědy, vzdělávání, techniky, humanitních věd nebo ekonomie.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál


Začátek akce 16. února 2023
Konec akce 31. prosince 2023
Druh akce Jiné
Organizátor UK POINT, Mgr. Petra Kučerová Konupková
Email na organizátora petra.kucerova.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-413.html


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám