Aktuality

Mentoring pro studující se znevýhodněním

Zapojte se do programu mentoringu pro studující se socioekonomickým znevýhodněním. Hledáme klienty mentoringu z 1. a 2. ročníků a mentory.

21. září 2023

Workshop „Respekt až na půdu“ o sexuálním obtěžování

Ve spolupráci s organizací Konsent vás zveme na preventivní workshop s názvem „Respekt až na půdu. Na akademickou."

Dorazte 26. 10. 2023 v 15:00 do Kampusu Hybernská. Budeme se na vás těšit!

20. září 2023

Národní divadlo pro prváky UK "za hubičku"

STUDENTI/ STUDENTKY 1. ROČNÍKŮ

Jak si zpříjemnit hektický začátek studia na UK? Třeba návštěvou představení Národního divadla!

Adaptační den pro socioekonomicky znevýhodněné studující

Jste v obtížné finanční situaci? Máte obavy z přestupu mezi střední školou a univerzitou? Ztrácíte se v akademickém labyrintu titulů, povinností a studentských výhod? Cítíte, že potřebujete více, než se jen zorientovat?

15. června 2023

Magazín Klíč nejen o Centru Carolina

V magazínu ČT Klíč se dozvíte o činnostech Centra Carolina a službách, které poskytuje studujícím se speciálními potřebami. Součástí krátkého dokumentu jsou také příběhy těch, kteří na UK studují i napříč překážkám.

27. března 2023

Proofreading aneb korektura textů v ČJ

DOKTORANDI

Ach ten češtin! Někdy se v pravopisu, gramatice a stylistice nevyzná ani rodilý mluvčí. A proto je proofreading českých akademických textů zase v kurzu. Ale POZOR, platí nová pravidla pro přihlášení!

Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Proofreading aneb korektura textů v češtině


Proofreading je služba pro doktorandy, kteří potřebují pomoct s korekturou nebo editací vlastních vědeckých textů. Tento program se vztahuje konkrétně na texty v českém jazyce. Pozor, nejedná se o kurz, ale individuální službu pro jednotlivce!


Proofreading znamená finální kontrola textu před jeho dokončením. Jde tedy o korekturu pravopisnou, gramatickou a stylistickou, nikoli však obsahovou (tzn. oprava faktických nesrovnalostí). Každý studující v doktorském studijním programu může využít tuto službu zadarmo a předložit ke kontrole maximálně 30 normostran. Musí se však jednat výhradně o akademické texty, spojené s doktorským programem (články, teze, části disertační práce atd.) v českém jazyce. Minimální úroveň jazyka musí být alespoň B2. Nepřijímáme texty na základě strojových překladačů.


Jak služba funguje - AKTUALIZACE!

Komunikace s korektory nově probíhá přes Vzdělávací portál

1. Ke službě se přihlašujte pouze v případě, že jste si jistí, že chcete službu využít, a to v měsíci, do kterého se přihlašujete (např. nepřihlašujte se na březnový termín, pakliže víte, že svůj text ke kontrole dokončíte až v dubnu, popř. pokud si ani nejste jistí, že jej vůbec dokončíte). O službu totiž zaznamenáváme velký zájem, proto považujeme neplatné přihlášky za absenci (za určitý počet neomluvených absencí vám bude zamítnuta půlroční účast na seminářích UK POINTu. Jde o opatření proti zbytečnému zadržování místa, na které by se jinak mohl dostat jiný zájemce).

2. Při přihlašování do programu ve Vzdělávacím portálu rovnou nahrajte dokument, který si chcete nechat zkontrolovat. Do popisu k příloze uveďte počet normostran (Pozn. ,,normostrana" je něco jiného než běžná strana, viz níže) a vaše další přání jako např. dokdy si přejete text opravit, zda mají být opravovány i citace v textu a pokud ano, jakou citační normu preferujete, a nakonec zda vám více vyhovuje přímý zásah do textu bez komentářů, anebo nastavení sledování změn v dokumentu.

Pokud váš text ještě není zcela hotový, zanechte o tom zprávu do komentáře k přihlášce.

3. Vyčkejte na potvrzení od korektorky o tom, že se vašeho textu ujala, a začala na něm pracovat. Další komunikace s korektorkou probíhá individuálně buď prostřednictvím Vzdělávacího portálu, příp. po e-mailu v závislosti na jejích možnostech

4. Jestliže jste se o službu přihlásili, ale svou účast jste si rozmysleli, prosíme, abyste se ze služby odhlásili. V takovém případě nebude vaše neúčast vyhodnocena jako neomluvená absence.


Služba je omezena na 30 normostran. Pokud byste si rádi nechali opravit delší text, musíte svou registraci opakovat a přihlásit se na další termín (aby měli ke službě přístup i další vaši kolegové a kolegyně). Dále prosíme, abyste v případě potřeby dalších korektur neobcházeli Vzdělávací portál, ale vždy se do něj zaregistrovali, ačkoli už vám byla služba poskytnuta v minulosti. V takovém případě bychom vám totiž službu neuhradili.


Mějte na paměti, že normostrana není totéž, co běžná strana plná textu! Kritériem je 1 800 znaků včetně mezer na jednu stranu. Prosíme o to, abyste na tento standard dbali ve vašich pracích a podle toho své texty přizpůsobili.


Služba funguje průběžně po celý rok.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portálZačátek akce 16. února 2023
Konec akce 31. prosince 2023
Druh akce Jiné
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám