Aktuality

Informace pro uchazeče

Centrum Carolina uchazečům se speciálními potřebami (se zdravotním omezením) v rámci akce na Karlovku poskytne možnost chatovat s pracovnicí centra. K dispozici bude také tlumočnice z/do českého znakového jazyka. Nezapomeňte se připojit 29. 1. 2022 od 9 - 16hod.

Nový bezbariérový vchod do PF

Právnická fakulta je již zcela bezbariérová!

Budova má novou nájezdovou rampu, která zabezpečí studentům a zaměstnancům bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem

Hledáme kolegu/kolegyni do Centra Carolina!

Náplň práce je koncepční, metodická a koordinační činnost v oblasti podpory studujících a uchazečů/ček o studium se socioekonomickým znevýhodněním

Zahraniční stáž? Jde to i s kvadruplegii

Zahraniční stáž? Jde to i s kvadruplegii

Více o výzkumu studentky Komanické naleznete zde

Den UK v Bruselu

Začátkem prosince proběhlo na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu setkání absolventů a přátel Univerzity Karlovy. Podobná setkání se v minulosti konala také na zastupitelských úřadech v Itálii a v Kanadě.

Informace o možnosti využití tzv. milostivého léta

Akce milostivé léto má pomoci fyzickým osobám, které mají dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu vymáhaný soudním exekutorem. Vice informací v aktualitě

Stále ztraceni na UK?

Využijte podpory studentů z vyšších ročníků a nechte se mentorovat

26. listopadu 2021
Zvýšené ubytovací stipendium

Zvýšené ubytovací stipendium

Patříte mezi nízkopříjmové studující? Nezapomeňte si požádat o zvýšené ubytovací stipendium, které může činit až cca 2 300 Kč/měsíc. Více informací zde.

Kurzy českého jazyka pro kolegy ze zahraničí

Od února 2022 otevírá Staff Welcome Centre 4 kurzy českého jazyka pro zahraniční zaměstnance. Předejte tuto informaci i vašim kolegům.

3. ledna 2022

Podnikni to! na UK - podzim 2021

Přelom roku sebou nese i ukončení některých projektů. Jedním z nich byl podzimní běh úspěšného kurzu Podnikni to! na UK. Máte-li podnikavou mysl, a chcete využít této unikátní aktivity, sledujte v průběhu února vypsání "jarního" termínu.

I nevinná poznámka může být sexuálním obtěžováním

Přečtěte si v magazínu Forum, co je sexuální obtěžování, a co dělat, pokud se s ním v rámci svého studia setkáte.

Zapůjčení modemu

Sociálně či ekonomicky znevýhodněným studujícím, dalším ohroženým skupinám, studujícím rodičům nabízíme zdarma zapůjčení modemu a měsíční tarif na internet.

Všechny aktuality >


Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Prezentační dovednosti a pracovní komunikace v angličtině pro virtuální prostředí

Workshop se koná v angličtině (doporučená úroveň je aspoň B1).


Obsah kurzu se dělí do dvou hlavních oblastí:

1) Lingvistické aspekty a umění efektivně komunikovat

Tato část kombinuje teoretické poznatky s cvičeními zaměřenými na užití akademické angličtiny.

Zaměříme se na výslovnost, na důraz ve slovech a ve větách, slovní zásobu, gramatiku a správné užití stylu a formy.

Účastníci získají zásobu užitečných slovních spojení, jejichž užití podpoří profesionální vyznění mluveného projevu v angličtině.

Podíváme se i na to, co je potřeba, aby fungovala interakce s publikem a také si řekneme, jak se vypořádat se stresem a trémou.


2) Technické aspekty online prezentací

Začneme od nastavení kamery, osvětlení, volby pozadí. Budeme hovořit o rozdílech mezi on-line a off-line prezentováním, například, jaký vliv má změna módu na neverbální komunikací, jak se dobrat toho, že verbální projev bude co nejefektivnější, budeme hovořit i o optimálním využití sdílené obrazovky a také se budeme věnovat tomu, jak organizovat on-line diskusi.


Lektorky:

PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.: Je absolventkou oboru anglistika – amerikanistika a germanistika. V oboru anglický jazyk získala titul Ph.D. V posledních letech působila jako pedagožka na několika akademických pracovištích, zejména pak na Ústavu anglického jazyka a didaktiky, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se také výuce angličtiny pro studenty se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Její výzkumná práce se zaměřuje na světové angličtiny, didaktizaci ELF (angličtiny jako lingua franca), otázky jazykových postojů a lingvistické identity a CLIL. Působí též jako lektorka angličtiny a překladatelka.


PhDr. Magda Leichtová, Ph.D. pracuje jako Research and Programme Manager pro iniciativu University Consortium při St Antony's College, University of Oxford. V roce 2010 získala doktorát v oboru Politologie a následně působila osm let jako akademický pracovník na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Je externí vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě své akademické činnosti je také lektorkou kurzů pro učitele, studenty i širokou veřejnost. Její kurzy jsou zaměřeny na komunikaci od mluveného projevu přes neverbální komunikaci až po kognitivní překážky porozumění.


Asistence: Mgr. Šárka Císařová (Trinity TESOL teacher trainer)


Účastníci: Kurz je určen především pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál


Začátek akce 15. prosince 2021 v 9:00
Konec akce 15. prosince 2021 v 12:30
Organizátor UK Point; Platforma doktorského studia
Email na organizátora silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce online
Rezervace Vzdělávací portál
Vstupné ne


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám