Promítej i ty na Karlovce!

Cyklus projekcí filmových snímků a diskuzí s odborníky


Klub Alumni UK vás zve na nový cyklus kurátorsky vybraných filmových projekcí a diskuzí s odborníky „Promítej i ty na Karlovce!“, jehož cílem je dotknout se témat, která na univerzitě, ale i mimo ni, právě rezonují.O projektu „Promítej i ty na Karlovce!“

Chceme podnítit otevřenou diskuzi prostřednictvím projekcí originálních autorských dokumentů o aktuálních tématech. Přispívat tak k debatám mezi absolventy, odborníky i veřejností o potřebách a proměnách naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovit co nejširší publikum. Program tvoří několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o tématech:


* Ekologie a zodpovědná spotřeba

* Inkluze a vzdělávání

* Senioři

* Životní styl

* Technologie a budoucí scénáře

* Duševní zdraví a další.


Děkujeme partnerovi projektu Promítej i ty! festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který funguje již od roku 2011 a díky němuž můžeme vybrané filmy uvedené na Jednom světě promítat zdarma.


O festivalu Jeden svět

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě. Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.


Farmář a hipster


Cyklus promítání jsme otevřeli v úterý 12. prosince od 18.00 ve Studijním klubu Celetná (Celetná 20) snímkem „Farmář a hipster“, na jehož projekci navázala diskuze s manažerkou udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy Mgr. Ing. Nikolou Rusovou.


O filmu

Snímek „Farmář a hipster“ režiséra Kurta Langbeina byl na Jednom světě 2022 oceněn Cenou Regionální poroty. Dokument ukazuje setkání dvou odlišných světů, městského a venkovského, v kulisách dechberoucí přírody rakouských Alp je výjimečným příkladem dialogu mezi těmi, kteří o sobě nevědí téměř nic, přestože žijí nedaleko od sebe.


Projekce snímku

Děkujeme všem, kteří přišli do Studijního Klubu Celetná na první večer z cyklu "Promítej i ty na Karlovce!". Po úvodním přivítání koordinátorky vztahů s absolventy a Klubu Alumni Univerzity Karlovy Mgr. et Mgr. Kateřiny Doležalové a manažerky udržitelného rozvoje Mgr. Ing. Nikoly Rusové jsme společně shlédli snímek, který byl plný kontrastů a zdánlivě nečekaných paradoxů. Popcorn nám částečně zhořkl v ústěch během sledování upřímného příběhu farmáře Christiana Bachlera, který dokázal díky moderním technologiím přežít své nejhorší noční můry a novináře Floriana Klenka, který se rozhodl čelit svým vlastním předsudkům a vyzkoušet, jaké to je žít v přírodě.


Téměř dvě hodiny jsme sledovali dynamickou jízdu naplněnou idylickými obrazy alpské přírody a "hipsterského" života ve Vídni. Režisér Kurt Langbein dokázal dovedně nahlédnout do psychiky a dilemat dnešního člověka čelícího výzvám, které byly pro předchozí generaci téměř nemyslitelné. Asi nejvýrazněji můžeme sledovat, jak se stírá hranice mezi lokálním a globálním a díky moderním technologiím a médiím má dnešní člověk spíše obtížnější možnost střízlivého rozhodování. Například, je lepší a udržitelnější jíst maso od místního farmáře nebo jeho náhražku, u které nevíme, odkud a z čeho vlastně pochází? Jak změnit to, že si ve městech mohou dovolit lokální a udržitelnější produkty pouze finančně lépe zabezpečení lidé?


Během následné diskuze jsme se snažili hledat odpovědi založené na vlastních zkušenostech a konfrontovat je s odborným nadhledem manažerky udržitelnosti UK. Shodli jsme se na tom, že je dnes téměř nemožné dosáhnout jednoduchého řešení, které by bylo přijatelné pro všechny a že již nelze zavírat oči před stavem klimatu i naší společnosti, se kterým bychom se společně měli naučit vědomě pracovat.
Poslední změna: 13. prosinec 2023 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám