Zlaté promoce

V sobotu 13. dubna 2024 se konaly v Karolinu Zlaté promoce. Absolventi spolu se svými blízkými oslavovali 50 let od absolutoria na Univerzitě Karlově.


Do ceremoniálu se zapojilo 10 fakult. Celkem 481 účastníků si během čtyř ceremoniálů připomenulo slavnostní okamžik zisku svého titulu.


Sváteční ceremoniál pro své absolventy uspořádaly tyto fakulty:


• Právnická fakulta

• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• 3. lékařská fakulta

• Lékařská fakulta v Plzni

• Pedagogická fakulta

• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Přírodovědecká fakulta

• Fakulta tělesné výchovy a sportu


Na prvním ceremoniálu od 9.30 se setkali absolventi Matematicko-fyzikální fakulty, Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty, která pod sebe připojila také 10 absolventů Filozofické fakulty.Na druhém ceremoniálu od 12.00 společně slavili 50 let od promoce absolventi Fakulty tělesné výchovy a sportu, Právnické fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.Třetí ceremoniál od 14.30 patřil absolventům 1. lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni.Čtvrtého ceremoniálu od 17.00 se účastnili absolventi 2. lékařské a 3. lékařské fakulty.Pokud i vy patříte ke Zlatým absolventům roku 1974 a máte zájem o více fotografií, stačí se obrátit na zástupce z vaší příslušné fakulty, kteří vám je rádi poskytnou.
Zlaté promoce 2023


Zlaté promoce pro absolventy ročníku 1973 se uskutečnily v sobotu 20. května 2023.


Slavnostní okamžik přišlo do Karolina spolu se svými blízkými oslavit celkem 350 absolventů.


Sváteční ceremoniál pro své absolventy uspořádaly tyto fakulty:


• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• Lékařská fakulta v Plzni

• Právnická fakulta

• Pedagogická fakulta

• Filozofická fakulta

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Přírodovědecká fakulta

• Fakulta tělesné výchovy a sportu


V rámci Zlatých promocí a Dne s UK, který se konal souběžně v prostorách Kampusu Hybernská, měli návštěvníci také možnost podívat se do běžně nepřístupných prostorů budovy Karolina.První ceremoniál patřil absolventům 1. lékařské fakulty.Na druhém ceremoniálu se společně setkali absolventi 2. lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni.Třetí ceremoniál uspořádaly pro své absolventy fakulty Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká.Čtvrtého ceremoniálu se účastnili absolventi z fakulty Filozofické, Právnické, Pedagogické a Fakulty tělesné vychovy a sportu.Pokud i vy patříte ke Zlatým absolventům roku 1973 a máte zájem o více fotografií, stačí se obrátit na zástupce z vaší příslušné fakulty, kteří vám je rádi poskytnou.

Zlaté promoce 2022


V dubnu 2022 se uskutečnily promoce absolventů z roku 1972. Slavnostní ceremoniál pro své absolventy uspořádaly tyto fakulty:


• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• 3. lékařská fakulta

• Právnická fakulta

• Pedagogická fakulta

• Filozofická fakulta

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Přírodovědecká fakulta


Rádi bychom Vám nabídli krátkou fotoreportáž ze Zlatých promocí 2022:


            


            Můžete se také podívat na reportáž z roku 2021Poslední změna: 29. duben 2024 16:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám