Zlaté promoce

Zlaté promoce jsou tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na UK.


Zlaté promoce nejsou formálním ceremoniálem a je na rozhodnutí konkrétní fakulty, zda se zapojí či ne.

Účast na zlaté promoci je dobrovolná.


Zlaté promoce pro absolventy ročníků 1973 jsou za námi! Uskutečnily se v sobotu 20. května 2023.


Slavnostní okamžik přišlo do Karolina spolu se svými blízkými oslavit celkem 350 absolventů.


Sváteční ceremoniál pro své absolventy uspořádaly tyto fakulty:


• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• Lékařská fakulta v Plzni

• Právnická fakulta

• Pedagogická fakulta

• Filozofická fakulta

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Přírodovědecká fakulta

• Fakulta tělesné výchovy a sportu


V rámci Zlatých promocí a Dne s UK, který se konal souběžně v prostorách Kampusu Hybernská, měli návštěvníci také možnost podívat se do běžně nepřístupných prostorů budovy Karolina.První ceremoniál patřil absolventům 1. lékařské fakulty.Na druhém ceremoniálu se společně setkali absolventi 2. lékařské fakulty a Lékařské fakulty v Plzni.Třetí ceremoniál uspořádaly pro své absolventy fakulty Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká.Čtvrtého ceremoniálu se účastnili absolventi z fakulty Filozofické, Právnické, Pedagogické a Fakulty tělesné vychovy a sportu.Pokud i vy patříte ke Zlatým absolventům roku 1973 a máte zájem o více fotografií, stačí se obrátit na zástupce z vaší příslušné fakulty, kteří vám je rádi poskytnou.

Zlaté promoce 2022


V dubnu 2022 se uskutečnily promoce absolventů z roku 1972. Slavnostní ceremoniál pro své absolventy uspořádaly tyto fakulty:


• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• 3. lékařská fakulta

• Právnická fakulta

• Pedagogická fakulta

• Filozofická fakulta

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Přírodovědecká fakulta


Rádi bychom Vám nabídli krátkou fotoreportáž ze Zlatých promocí 2022:


            


            Můžete se také podívat na reportáž z roku 2021Poslední změna: 19. červen 2023 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám