Platforma doktorského studia (PDS)

Od roku 2013 poskytuje UK Point semináře, workshopy a poradenské služby určené doktorandům a post-doktorandům na UK. Tyto aktivity v současné době zastřešuje

Platforma doktorského studia (PDS), fungující od roku 2019.


PDS nabízí kurzy pro rozvoj přenositelných kompetencí, které doktorandům a post-doktorandům pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu disertačních prací. V rámci PDS spolupracují různá univerzitní pracoviště: UK Point, oddělení doktorského studia a odbor pro vědu a výzkum RUK, Ústřední knihovna UK, Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum pro přenos poznatků a technologií a další. Vstup na akce je zdarma.

Vzdělávací akce

Témata:

sociálně-psychologické kompetence

prezentační a lektorské kompetence

manažerské kompetence

podpora vědy a výzkumu

projektové řízení

IT kurzy

právo a administrativa

kariérové kompetence

jazykové kurzy


V záložce PDS akce na UK Pointu v akademickém roce 2021/2022 naleznete seznam kurzů UK Pointu vždy pro právě běžící semestr. Průběžně jej aktualizujeme, příp. upozorňujeme na jakoukoliv organizační změnu. Kliknutí na název akce vás přesměruje do přihlašovací aplikace Vzdělávací portál. Tato platforma umožňuje nejen přihlašování a odhlašování se z vámi zvolených akcí, ale také k prohlížení dalších kurzů od jiných poskytovatelů, než je UK Point.


Návod k přihlášení do Vzdělávacího portálu


Vzdělávací portál slouží především jako registrační systém ke kurzům od různých poskytovatelů. Nabízí také přehled všech kurzů, kterých se může doktorand zúčastnit.

Pro přihlášení stačí kliknout na "Vzdělávací portál" a vyplnit přihlašovací jméno a heslo (stejné údaje se zadávají do CASu, SISu ad.).

Poté budete přesměrováni do univerzitního systému CAS, kam zadáte stejné údaje.

Přihlásit se můžete na jakýkoliv kurz v seznamu do doby, než uplyne registrační čas (deadline je zpravidla den před začátkem kurzu).

Pokud z jakéhokoliv důvodu změníte názor a rozhodnete se kurzu nezúčastnit (nemoc, nedostatek času aj.), prosíme, abyste se z kurzu ve Vzdělávacím portálu odhlásili. To uděláte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na vaše jméno v pravém horním rohu (to je možné pouze po přihlášení do portálu).

  2. Klikněte na "Moje přihlášky," kde se vám zobrazí seznam kurzů, do nichž jste se zaregistrovali.

  3. Klikněte na číslo přihlášky kurzu, z něhož se chcete odhlásit.

  4. Klikněte na tlačítk "Odhlásit se" úplně dole na stránce.

Z kurzu se lze odhlásit pouze před uplynutím registrační doby.

POZOR! Při absenci na 3 kurzech, z nichž se neodhlásíte ani se neomluvíte žádným jiným způsobem, systém zařadí vaše jméno na černou listinu. To znamená, že v následujícím půl roce nebudete mít možnost se přihlásit na žádný další kurz. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu neetického obsazení míst na kurzech, které by mohli obsadit jiní zájemci o kurz.


Náměty na další kurzy a zpětná vazba


Máte tip na vhodné téma, které v současné nabídce nenacházíte? Existuje doporučení vaší fakulty na absolvování kurzu měkkých dovedností, který byste měli absolvovat? Chcete zanechat zpětnou vazbu? Pošlete mi, prosím, zprávu na adresu a ráda se budu vaším podnětem zabývat.


Poradny a koučink


Doktorandi i post-doktorandi mohou také využívat služeb všech poraden UK Pointu.

Informace o poradnách najdete zde


Poslední změna: 1. prosinec 2022 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám