Platforma doktorského studia/ Doctoral Study Hub

V rámci Platformy DS spolupracují různá univerzitní pracoviště, například UK Point, Oddělení doktorského studia a Oddělení vědy RUK, Ústřední knihovna UK, Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum pro přenost poznatků a technologií a další. Všechny akce pořádané v angličtině jsou určeny i pro "domácí" doktorandy. Kliknutí na název akce vás přesměruje do přihlašovací aplikace. Návod dole na stránce.


Dear PhD students, on this page, you see the list of workshops and seminars in transferable competencies prepared for you by departments of Rector's Office and some other parts of Charles University. You can enter the registration form by clicking at the name of the event.

Further information for English speaking students - Doctoral Study Hub for PhD students at CU and how to register at our courses


Na podzim připravujeme / Events in the autumn:

22. 9. 2020

Critical thinking: Analyzing scientific texts and exploring research topics

(in English)

Workshop, distant form, in Zoom

Critiquing and writing reviews (Academic writing) in English

Workshop postponed, will be held after the restrictions end.

7. 10. 2020

Podpora vědy na UK - grantové možnosti GA UK a další; MSI

Distanční webinář v prostředí Teams

15. 10. 2020

Welcome Day pro nové doktorandy v češtině

Distant form

16. 10. 2020

Welcome Day for new PhD international students (in English)

Distant form

19. 10. 2020

Cross-culture communications (in English)

Komunikace v mezinárodních týmech

Webinar, distant form, ClickMeeting

23.10. 2020

Růstové myšlení

Workshop, distanční, v prostředí ClickMeeting

6. 11. 2020

How to Stop Procrastinating (in English)

Workshop, distant form, ClickMeeting

9. 11. 2020

Rozhodování za nejistoty

Webinar, distant form, ClickMeeting

18. 11. 2020

Effective presentations (in English)

Workshop, we are discussing the form

25. - 26. 11. 2020

Dobrá paměť základ úspěchu

Workshop, formu domlouváme

8. 12. 2020

MS Excel – Data Analyses (in English)

Workshop, we are discussing the form

10.12. 2020

Introduction to academic writing and writing abstracts (in English)

Workshop, we are discussing the form


Centrum pro přenos poznatků a inovací UK (CPPT) / The Centre for Knowledge and Technology Transfer (CPPT)

Nabízí / offers Management of Science and Innovation (MSI 1, 2, 3). Courses in English focus on management in scienceproject management and technology transfer.


Přihlášení do Vzdělávacího portálu UK

Stručný návod:

Po kliknutí na odkaz na akci se objeví přihlašovací okno Microsoftu, tam je třeba zadat čísloosoby@cuni.cz. Číslo osoby je univerzitní číslo, které najdete na kartě studenta. Toto přihlašovací jméno slouží pouze k tomu, aby Vás aplikace přesměrovala do univerzitního prostředí. I kdybyste měli jiné své vlastní heslo pro Microsoft, zde ho nepoužívejte. Po zadání budete přesměrováni na stránku CAS UK, zde použijte svoje obvyklé přihlášovací jméno a heslo, jako do SIS. Pak by se měla otevřít stránka akce, případně vstupní stránka Portálu.


Informace o Platformě doktorského studia na webu Doktorského studia UK


Více o nabídce UK Pointu pro doktorandy

Starší semináře


Poslední změna: 16. říjen 2020 16:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám