O cyklu seminářů pro doktorandy

Semináře, workshopy a poradenské služby

určené doktorandům a post-doktorandům na UK,

nabízí UK Point již od roku 2013. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj přenositelných kompetencí využitelných při studiu a při vědecké i pedagogické práci.

Od roku 2019 jsou tyto aktivity zastřešeny Platformou doktorského studia (PDS).

Nabídka akcí se rozšiřuje a do budoucna bude ve spolupráci s dalšími součástmi univerzity dále narůstat.

Témata seminářů, kurzů a workshopů

 • Informace ve vědě

  Racionální a kritické čtení, jak a kde publikovat, nejnovější trendy v knihovnách UK, e-learning na UK

 • Sociální kompetence

  Prezentační a komunikační dovednosti, týmová spolupráce, umění vyjednávat, kreativita a sociální kreativita, empatie a další

  Prezentační dovednosti v angličtině

 • Efektivní zvládání pracovní zátěže

  Prevence a zvládání stresu, koučování a sebekoučování, timemanagement

 • Projektové a procesní řízení pro pokročilé

  Teorie i praktické náměty, ukázky software, informace o GAUK a dalších možnostech získávání finační podpory

 • Etika ve vědě

  Téma etiky obecně i v konkrétních oblastech vědecké práce na univerzitách

 • Mobility

  Jak žádat o zahraniční studium/spolupráci, abyste maximalizovali pravděpodobnost úspěchu; jak a kde sehnat finance

 • Akademické psaní

  Úvod do akademického psaní v angličtině s rodilou mluvčí

  Akademické psaní v češtině

 • Kariérové kompetence

  Slaďování osobního a pracovního života, Assessment centrum nanečisto a další

Počet účastníků se snažíme přizpůsobit tak, aby akce mohly být aspoň částečně interaktivní a účastníci se mohli více zapojit. Všechny semináře i další aktivity jsou vedeny zkušenými odborníky.

Celá nabídka je pro zájemce z Univerzity Karlovy zdarma.


Nabídka akcí PDS pro rok 2022


Poradenství

Individuální koučink

přináší klientům zvýšení možnosti využití vlastního potenciálu, přesnější uvědomování vlastních silných a slabých stránek, nárůst vědomí vlastní kompetence a odpovědnosti. Kromě dalších přínosů rozvíjí při dlouhodobější spolupráci schopnost tvořivého přístupu k řešeným tématům, schopnost plánování a komunikační dovednosti. V kontextu doktorského studia, vědecké práce a pedagogické činnosti může být spolupráce s koučem užitečná v mnoha oblastech.


Doktorandi i post-doktorandi mohou také využívat služeb všech dalších poraden UK Pointu.

Zaregistrujte se zde


Poslední změna: 4. květen 2022 10:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám