Aktuality

Women Scholars Here and There; Then and Now

The concluding event of the worldwide UN campaign "Orange the World," also known as "16 Days of Activism against Gender-Based Violence," will be conducted in an international spirit. We have invited international scholars from Charles University to share their experiences regarding the status and equality of women.

Univerzita - místo pro aktivismus?

Zveme vás na pokračování kampaně "Orange the World", aneb "16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí". Akce bude probíhat formou panelové diskuse o hranicích aktivismu, který patří do akademického prostředí a jeho vztahu s třetí rolí univerzity.

Podejte si přihlášku zdarma do 31. 12. 2023

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na UK? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.

Pro studující zasažené situací na Blízkém východě

Nabízíme účast v podpůrných skupinových setkáních každé pondělí (v AJ) a středu (v ČJ) v prostorách Poradny Centra Carolina ve Školské13a. Není třeba se předem registrovat. Samozřejmě jsou vám otevřeny i další akce z nabídky, je-li volná kapacita.

Podpůrné skupiny

VŠICHNI STUDUJÍCÍ, Bc., Mgr., Ph.D.

Otevřeli jsme skupiny moderované našimi poradci, psychology a kouči. Ve skupině zjistíte, že nejste se svými problémy sami. Možnost probrat věci ve skupině přináší úlevu, nové pohledy, inspiraci a někdy i příležitost se zasmát věcem, nad kterými byste se o samotě třeba trápili.

Mentoring pro studující se znevýhodněním

Zapojte se do programu mentoringu pro studující se socioekonomickým znevýhodněním. Hledáme klienty mentoringu z 1. a 2. ročníků a mentory.

21. září 2023
Všechny aktuality >
Akce pro vás

Studenti Doktorandi Klub Alumni Zaměstnanci


Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Angličtina akademického světa


Doktorské studium je pojímáno především jako vstup do vědecké kariéry. Mladým vědcům se tak naplno otevírají dveře do akademického prostředí, v němž se mohou úspěšně pohybovat pouze s angličtinou na vynikající úrovni. V jaké oblasti má ale začínající doktorand začít s pilováním svých jazykových dovedností, když je vhozen do vody plné nových možností ale i povinností?


Právě pro doktorandy, kteří by si rádi osvojili užitečná anglická slovíčka a fráze vhodné přímo do akademického prostředí, jsme ve spolupráci se známým a oblíbeným lektorem angličtiny, rodilým mluvčím, Jasonem Hwangem, vytvořili speciální kurz akademické angličtiny. Zaměříme se na komunikaci a interakci v angličtině, kterou využijete např. na konferencích nebo při jednání s kolegy, vyučujícími, odborníky i neodborníky. Zajímat nás bude také otázka, jak mluvit o vědě v různých kontextech tak, abyste se cítili v akademickém světě angličtiny jistější.


Příklady probíraných témat:

Networking a interagování na konferencích

• Jak se vhodně představit při formálních i neformálních příležitostech

• Jak vhodně představit sebe sama, jakožto přednášejícího

• Jak správně interagovat se skupinou lidí

• Socializace - jaká jsou vhodná a nevhodná témata pro hovor v angličtině


Mluvení o vlastním výzkumu:

• Jazyk formálních prezentací vs. jazyk posterových prezentací

• Komunikace s odborníkem a neodborníkem

• Jak ,,prodat" svůj výzkum


Čas a místo

Čtvrtek 19. 10, od 15:00 do 18:30

Online, ZOOM


Lektor

Jason Hwang, B.S., B.A., M.A.Ed.

Jasonovy kořeny sahají až do Kalifornie, kde nějakou dobu žil a působil. V České republice začal vyučovat už od roku 2005. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých, akademické psaní pro doktorandy a přípravu na zkoušky. Zkušenosti s výukou má také na britských univerzitách (Sheffield, Bristol, Edinburgh, UCL), na různých českých fakultách na Karlově univerzitě, SUCHDOL, Technické univerzitě v Liberci nebo také na Universidad del Desarrollo v Chile. Jason vystudoval obor aplikovaná lingvistika a je držitelem Cambridge Delta Diploma. Dále absolvoval obor biochemie (buněčná biologie) a divadelnictví na kalifornské univerzitě v San Diegu. Než se začal věnovat vyučování angličtiny, pracoval pro jednu z největších světových farmaceutických firem jako vědec. Zároveň využíval svého hereckého vzdělání v mnoha hereckých firmách v San Diegu.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál

Přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz na setkání před začátkem kurzu.


POZOR! Při přihlašování na kurzy ve Vzdělávacím portálu doporučujeme zkontrolovat vaši předvyplněnou e-mailovou adresu. Mějte na paměti, že tato e-mailová adresa je využívána při komunikaci organizátorů kurzu s přihlášenými. Pokud byste měli zájem změnit svou e-mailovou adresu ve Vzdělávacím portálu, je tato akce možná pouze přes váš účet ve WhoIS.


Jelikož je kapacita kurzu omezena, prosíme, abyste se na kurz přihlásili pouze v případě, že jste o své účasti přesvědčeni. Z toho důvodu je sledována docházka.


Začátek akce 19. října 2023
Konec akce 19. října 2023
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK POINT
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce ZOOM
Rezervace Vzdělávací portál


Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám