• Akce
  • Všechny akce

Všechny akce

Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Zvládání Ph.D. existence


V průběhu studia doktorátu naráží studenti na nejeden problém, na který musí nějak reagovat. Ať už jde o práci při studiu, vychovávání dítěte, nedostatek motivace k psaní disertační práce nebo potýkání se s celkovou náročností oboru, které vede ke skepsi a depresím. Kurz psychologa Aleše Neusara se bude věnovat nejčastějším výzvám a problémům, se kterými se doktorandky a doktorandi setkávají během svého studia. Kurz má dva termíny, které na sebe nenavazují! V říjnu proběhne kurz jako interaktivní workshop prezenčně a je skvělou příležitostí pro sdílení starostí a problémů v úzkém kruhu přítomných. Listopadový kurz bude probíhat online a je otevřen většímu počtu zájemců.


Obsah

Kurz Zvládání Ph.D. existence je určen jak pro začínající, tak i pro zkušené doktorandky a doktorandy, kteří přemýšlejí o tom, jak sladit svůj každodenní život s doktorským studiem. Ať už se potýkáte s konkrétními starostmi, nebo se jen zajímáte o vhodné tipy, které vám pomohou zvládnout doktorské studium, je tento kurz přesně pro vás.


Jelikož jsou zváni studenti doktorských programů z celé Karlovy univerzity, budou předkládány tipy a problémy, se kterými se potýkají studenti napříč různými obory.


Často řešeným tématem je například otázka samotného smyslu Ph.D. studia. Proč vůbec pokračovat ve studiu Ph.D.? Odpověď na tuto otázku může být klíčem k řešení mnoha náročných dilemat. Mezi další témata bude patřit mimo jiné zvládání souběžných radostí a starostí, identita doktorandů, vztahy na institucích, zvládání byrokracie, emailů apod., odborné psaní, výuka, granty, nebo existence po skončení doktorátu.


Prostor bude věnován i unikátním tématům účastníků kurzu. Cca 14 dní před kurzem bude všem účastníkům zaslán stručný dotazník, kde budou moci v bezpečném anonymním prostředí popsat svou zkušenost a také sdílet svá přání od kurzu. 


Informace o lektorovi

Aleš Neusar je psycholog a terapeut. Zabývá se změnou k lepšímu u jednotlivců, skupin i organizací, zejména tam, kde se to dlouhodobě nedaří. Dále se věnuje např. životní spokojenosti, duševní hygieně, work-life balance, myšlení a rozhodování v praxi či mezilidským vztahům. Publikuje a přednáší pro laickou i odbornou veřejnost. Je mimo jiné editorem a autorem první knihy o zvládání Ph.D. existence u nás (Ph.D. existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku, 2012). Vystudoval psychologii v Olomouci na FF UP a Ph.D. v kognitivní psychologii v Brně na FSS MU, s delšími pobyty v Německu, Holandsku či Velké Británii. Má soukromou psychologickou praxi a v současnosti působí také jako odborný asistent na katedře psychologie Filozofické fakulty na ostravské univerzitě.

Web: www.neusar.cz

Publikace: www.researchgate.net/profile/Ales_Neusar


Čas a místo

1) Prezenční interaktivní workshop se uskuteční ve středu 12. října od 9:30 do 13:00 (včetně přestávky) v Malé zasedací síni v krásných prostorách Karolina. Workshop je určen pro 15 osob.

2) Distanční kurz se uskuteční 3. listopadu od 9:00 do 13:00 na platformě ZOOM. Webináře se může zúčastnit až 100 osob.


Kurzy na sebe vzájemně nenavazují. Vyberte si jeden z termínů podle vašeho zájmu.


Účastníci

Kurz je určen pro doktorandy a postdoktorandy.


Registrace

Vzdělávací portál


Začátek akce 12. října 2022
Konec akce 3. listopadu 2022
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Rezervace Vzdělávací portál


Poslední změna: 18. květen 2021 23:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám