• Akce
  • Všechny akce

Všechny akce

Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Akademické psaní v angličtině: Jak na odstavce

Cílem kurzu je zlepšení dovednosti komunikovat v akademické angličtině. Kurz je určen pro studenty a studentky doktorských studijních programů. Během tří setkání online a samostudia se studenti a studentky naučí jak uspořádat odstavec a rozvést myšlenku, dávat zpětnou vazbu na text ostatních studentů a studentek, osvojí si vhodnou slovní zásobu a napíší odstavec v akademické angličtině.


Obsah setkání:

1) Téma: Odstavec – struktura a soudržnost

Získané dovednosti: Čtení, porozumění, hodnocení úspěšné komunikace skrze text

2) Téma: Akademická angličtina

Získané dovednosti: Parafrázování, naučení se vhodné slovní zásoby

3) Téma: Tvorba učebních postupů - časté chyby v psaní akademických textů

Získané dovednosti: Psaní dobře strukturovaného odstavce v angličtině, vyjadřování názoru v angličtině


Formát: 3 setkání online a doplňkové samostudium v Moodle


Čas: 22. listopadu, 26. listopadu a 6. prosince, vždy mezi 17:30 a 19:00


Vyučující: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D., Terezie Límanová, M. A.


Účastníci: Kurz je určen především pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál

Začátek akce 22. listopadu 2021
Konec akce 6. prosince 2021
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Online
Rezervace Vzdělávací portál


Poslední změna: 18. květen 2021 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám