• Akce
  • Všechny akce

Všechny akce

Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Akademický leadership

S postupujícími změnami akademického prostředí se dynamicky proměňují i nároky a očekávání spojené s vedoucími pozicemi. Dochází k nárůstu manažerských a byrokratických povinností, které je stále složitější sladit s požadavky na vědecké a případné výukové zapojení. Vedení akademiků má navíc svá specifika: akademičtí pracovníci si velmi cení autonomie, preferují sebeřízení či spolupráci na partnerské úrovni. Jaké jsou tedy postupy efektivního leadershipu v akademickém prostředí?


Cílem tohoto kurzu je:

a) Rozlišit klíčové role (leader, manager, follower) a typické způsoby organizace práce (např. rozdíl mezi managementem a leadershipem).

b) Poznat specifika vedoucích rolí v akademické oblasti (s důrazem na střední management – vedoucí oddělení, kateder) a nároky na ně kladené (ze strany vyššího managementu, ze strany týmů seniorních/juniorních akademiků).

c) Seznámit se s vybranými koncepty leadershipu (reflexivní leadership, leadership v teorii sociální identity) a s jejich pomocí systematicky reflektovat vlastní styl vedení.

d) Utvořit či upravit vlastní strategii vedení do budoucna.


Kurz je rozdělen na dvě části. První část, zaměřena více teoreticky, je zachycena na videu, které můžete shlédnout kdykoliv od 15. listopadu (https://stream.cuni.cz/cs/Detail/15453). Druhá část je koncipována jako workshop, kde budete mít příležitost uplatnit teoretické znalosti z první části.


Kurz se koná v anglickém jazyce!


Čas a místo: Navazující workshop se bude konat 7. prosínce v Zelené posluchárně.


Lektorky: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.


Účastníci: Kurz je určen především pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál


Prosíme všechny účastníky workshopu, aby se řídili aktuálními hygienickými opatřeními MZ ČR, a byli připraveni doložit certifikát o očkování (akceptujeme také doklad v mobilní aplikaci). V případě, že jste absolvovali pouze první dávku, anebo od druhé dávky ještě neuběhlo 14 dní, mějte k dispozici ke kontrole také negativní výsledek antigenního testu (ne staršího než 24 hodin), nebo PCR testu (ne staršího než 72 hodin). Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.


Začátek akce 7. prosince 2021
Konec akce 7. prosince 2021
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Zelená posluchárna
Cílová skupina Akademická obec
Rezervace Vzdělávací portál


Poslední změna: 18. květen 2021 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám