• Akce
  • Všechny akce

Všechny akce

Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Projektové možnosti na UK - GA UK a další

Jaké jsou možnosti uplatnění studentů v grantových schématech na UK? Univerzita Karlova nabízí svým studentům mnoho příležitostí, jak se aktivně zapojit do výzkumných projektů. Některé možnosti zapojení jsou organizovány přímo univerzitou, jiné jsou získávány od dalších poskytovatelů. S různými možnostmi a cestami, jak získat finance na svůj výzkum, vás seznámí kolegové z Odboru pro vědu a výzkum RUK.


Na webináři dále představíme kurzy pořádané Centrem pro přenos poznatků a technologií, zvláště kurz Management vědy a inovací (MSI), který se mimo jiné zaměřuje na praktické postupy při tvorbě projektů.


Vystoupí také doktorandi, kteří získali GA UK v minulých letech a pohovoří o svých zkušenostech.

Důležitou součástí akce jsou odpovědi na dotazy účastníků.


Řečníci a garanti: Mgr. Pavel Senderák, Ph.D, Mgr. Petr Nohel, Ph.D. z Odboru pro vědu a výzkum RUK, Mgr. Kateřina Boňková, vedoucí kanceláře GA UK, Mgr. et. Mgr. Hana Kosová, MPA, ředitelka CPPT, doktorandi.


Seminář proběhne online. Registrovaným účastníkům zašleme odkaz před začátkem akce.


Čas: Čtvrtek 14. 10. od 10:00 do 12:00


Účastníci: Kurz je určen pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál


Začátek akce 14. října 2021
Konec akce 14. října 2021
Organizátor UK Point
Email na organizátora silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Online
Rezervace Vzdělávací portál
Vstupné Ne


Poslední změna: 18. květen 2021 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám