• Aktuality

Aktuality

21. září 2021

Rétorika aneb mistrovství mluveného projevu

K řečnickému pultíku se během svého studia a kariéry dostane každý doktorand. Pokud si nejste jistí svým vystoupením na veřejnosti a míváte trému, je tento praktický workshop o rétorice přímo pro vás. Procvičíte si na něm techniku mluveného projevu tak, abyste působili přesvědčivě a naučíte se využívat takové prostředky, které umocní vyznění vašich slov a prosadí vaši osobnost.


Co se v kurzu naučíte:

- jak trénovat schopnost vcítění se do prožitků posluchače

- jak se psychofyzicky uvolnit „před“ i „během“ výstupu na veřejnosti

- jak učinit svůj hlas podmanivým

- jak využít přesnou artikulaci nejen ke srozumitelnosti

- jak plasticky vysvětlovat díky vědomé práci se zvukovou osnovou věty


Cíle:

1) Zvýraznit mluvní individualitu řečníka

2) Posílit srozumitelnost řeči

3) Zvýšit přesvědčivost projevu


Program:

1) Rozvoj empatie

2) Psychofyzické naladění

3) Vědomé vedení dechu

4) Rozeznění hlasu

5) Síla, tempo, melodie – aspekty podmanivosti hlasu

6) Artikulace – nejen podmínka srozumitelnosti

7) Vliv větného důrazu a frázování na přesvědčivost mluvy


Čas a místo konání: Úterý 21. 9. od 10:00 do 16:00, Malá zasedací síň


Lektorka: MgA. Alena Špačková má dlouholetou zkušenost s přednáškami o rétorice a hlasové výchově nejen na Vyšší odborné škole herecké v Praze a Husitské teologické fakultě UK, ale také u soukromých firem a státních institucí. Zaměřuje se na moderní rétoriku (sebeprezentace, komunikace v rozhovorech, technika mluveného projevu, společenské vystupování mobbing, mediace) a je autorkou několika knih (Moderní rétorika, Trénink techniky řeči, Umění dialogu, Moderní rétorika na univerzitě).


Účastníci: Kurz je určen pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál


Pokyny pro účastníky:

Účastník prokáže, že

I. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

II. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

a. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

b. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

III. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Po celou dobu trvání akce je třeba mít předepsanou ochranu dýchacích cest.


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám