• Aktuality

Aktuality

9. února 2021

Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

Ocitli jste se náhle v tíživé situaci? Díky novému Opatření rektora můžete požádat o pomoc.

O mimořádné stipendium lze požádat děkana/děkanku i rektora. Děkan/děkanka rozhoduje podle podmínek upravených ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu.

O stipendium u rektora může žádat student, který se ocitl v akutní tíživé situaci zejména v souvislosti s

  a. 

osiřením,


  b. 

péčí o závislou osobu,


  c. 

mateřstvím nebo rodičovstvím,


  d. 

závažnými zdravotními důvody,


  e. 

zásahem živelní nebo jiné pohromy nebo havárie,


  f. 

tím, že se stal obětí nezaviněného trestného činu


nebo mu taková situace bezprostředně hrozí.


Jak podat žádost a další informace najdete zde.Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám