• Kalendář

Kalendář

Chůze jako prostředek ovlivnění zdatnosti a nadváhy nebo obezity

Srdečně zveme všechny členy Klubu Alumni UK na přednášku prof. Ing. Václava Bunce, CSc. o blahodárném vlivu chůze na lidské tělo. Proč věnovat pozornost právě chůzi se dočtete v následujícím textu.


Nadváha nebo obezita je v současnosti problém, jak rozvojových, tak rozvinutých zemí. Základním prostředkem nápravy je změna životního stylu z převážně sedavého na aktivní, kde má své místo pravidelná pohybová aktivita.


Tato studie shrnuje možnosti užití chůze jako prostředku ovlivňující zdraví, zdatnost, složení těla a pocit dobrého bytí a další psychologické faktory. Po intervenčním programu v délce 5 měsíců s energetickou náročností 1000 kcal u seniorek, 1500 kcal pro muže středního věku a 2000 kcal pro děti složeném nejméně z 85 % chůze, nacházíme významné změny v parametrech charakterizujících tělesnou zdatnost a složení těla. Zdatnost charakterizovaná maximální spotřebou kyslíku se významně zlepšila v průměru o 13 % (seniorky a obézní děti) až 17 % (muži středního věku). Podobně se zlepšila motorická výkonnost – rychlost chůze na běhátku o 11 u seniorek a obézních dětí a o 15 % u mužů středního věku. Procento tělesného tuku se snížilo v průměru o 1,6 % u seniorek a až o 16,8 % u mužů středního věku. Spolu s těmito proměnnými se významně zlepšily předpoklady pro fyzickou a pracovní zátěže hodnocené pomocí koeficientu ECM/BCM. Nejnižší průměrnou změnu jsme našli u mužů (4,8 %) a nejvyšší u seniorek (10,8 %).


Závěrem lze konstatovat, že intervence využívající chůze s energetickou náročností v rozmezí 1000 až 2000 kcal/týden v závislosti na věku, což odpovídá objemu 7000 až 10000 kroků za den, je schopna snížit pohybový deficit současné populace, změnit životní styl a mohou být použity u většinové populace pro zlepšení zdravotní předpokladů a pro zlepšení tělesné zdatnosti.


Přednáška je určena především pro registrované členy Klubu Alumni UK. Vstup volný.


Začátek akce 31. května 2018 v 17:30
Konec akce 31. května 2018 v 19:00
Druh akce Přednáška
Organizátor Mariana Žuravová, Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora mariana.zuravova@ruk.cuni.cz
Telefon na organizátora 224 491 774
Místo konání akce Velká zasedací síň, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10117
Vstupné zdarma
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám