• Kalendář

Kalendář

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK:


  • Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)

  • Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Studenti se zdravotním postižením tvoří specifickou populaci vysokoškolských studentů. Kvalita podpůrných služeb poskytovaná těmto studentům s cílem zajistit srovnatelné podmínky studia jako studentům bez postižení je neodmyslitelně spjatá a závislá na obecné úrovni informovanosti pracovníků v roli poskytovatelů podpůrných služeb v otázkách zdravotního postižení a specifik studia studentů se zdravotním postižením na vysoké škole.


Nabízený vzdělávací kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením. Kurz je určen pro všechny pracovníky univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty – zejména pro kontaktní osoby, garanty studijních oborů, pracovníky studijních oddělení a knihoven, ostatní administrativní a poradenské pracovníky a vyučující. Důležitým zdrojem informací může být kurz i pro začínající studijní asistenty.


Harmonogram přednášek

Úterý 4. dubna 2017

8,30–9,20

Úvod ke kurzu

Studenti se zdravotním postižením na VŠ

Mgr. Denisa Klášterková

9,30–11,00

Studenti se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

11,10–12,40

Informační zdroje na UK

p. Urválek

12,40–13,30

Přestávka na oběd

13,30–15,00

Inkluzivní výuka, Studenti s psychickými poruchami – efektivní komunikace a spolupráce

PhDr. Václav Mertin

Středa 5. dubna 2017

9,00–10,30

Studenti se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D

10,40–12,10

Studenti s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Hönigová

12,10–13,10

Přestávka na oběd

13,10–14,40

Studenti s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

14,50–16,20

Studenti se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

16,30–17,00

Závěrečný test

Mgr. Denisa Klášterková


Začátek akce 4. dubna 2017 v 8:30
Konec akce 5. dubna 2017 v 17:00
Podtitul Vzdělávací kurz pro pracovníky UK
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Velká zasedací místnost (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)
Rezervace https://goo.gl/forms/B1EOrX17rSun7fBG2
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám