• Kalendář

Kalendář

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK:


•Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)


•Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Studenti se zdravotním postižením tvoří specifickou populaci vysokoškolských studentů. Kvalita podpůrných služeb poskytovaná těmto studentům s cílem zajistit srovnatelné podmínky studia jako studentům bez postižení je neodmyslitelně spjatá a závislá na obecné úrovni informovanosti pracovníků v roli poskytovatelů podpůrných služeb v otázkách zdravotního postižení a specifik studia studentů se zdravotním postižením na vysoké škole.


Nabízený vzdělávací kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením. Kurz je určen pro všechny pracovníky univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty – zejména pro kontaktní osoby, garanty studijních oborů, pracovníky studijních oddělení a knihoven, ostatní administrativní a poradenské pracovníky a vyučující. Důležitým zdrojem informací může být kurz i pro začínající studijní asistenty.


Harmonogram přednášek

Středa 27. dubna 2016

8:00–8:30

Úvod ke kurzu


Studenti se zdravotním postižením na VŠ

Mgr. Denisa Klášterková


PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

8:45–10:15

Studenti s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Hönigová

10:30–12:00

Studenti s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

12:00–13:00

Přestávka na oběd

13:00–14:30

Studenti se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

14:45–16:15

Studenti se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.


Čtvrtek 28. dubna 2016

9:00–9:50

Systém podpůrných služeb na UK

Mgr. Denisa Klášterková

10:00–11:30

Studenti se zrakovým postižením

Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D

11:50–12:35

Studenti s psychickými poruchami – efektivní komunikace a spolupráce

PhDr. David Čáp, Ph.D.

12:45–13:30

Principy inkluzivní výuky

PhDr. David Čáp, Ph.D.

13:30–14:30

Přestávka na oběd

14:30–15:15

Informační zdroje na UK

Petr Urválek

15:30–16:15

Složení závěrečného testu

Mgr. Denisa Klášterková


Další semináře z cyklu vzdělávání pro zaměstnance:


26.4.2016 13:00-16:00 Úvod do problematiky dlouhodobých pobytů zahraničních studentů z oblastí třetích zemí žijících na území ČR

27.-28.4.2016 8:00-16:15 Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

2.6.2016 9:00-16:00 Excel pro pokročilé I. (vzorce, funkce) - seminář pro zaměstnance

9.6.2016 9:00-16:00 MS Excel pro pokročilé II. (grafy, konting. tabulky) - seminář pro zaměstnance

16.6.2016 9:00-16:00 MS PowerPoint pro pokročilé - seminář pro zaměstnance


Začátek akce 27. dubna 2016 v 8:00
Konec akce 28. dubna 2016 v 16:15
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Císařský sál, Ovocný trh 3–5, Praha 1, 116 36
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=340
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám