• Kalendář

Kalendář

Stres management

Záměrem tohoto semináře je pochopit souvislosti mezi stresem, zdroji naší energie a možnostmi zátěžové situace zvládat. Seminář zahrnuje jak teoretickou část o příčinách, projevech a prevenci stresu, tak praktickou část zaměřenou na nácvik jednoduchých protistresových a energetizačních cvičení a technik, které mohou pomoci zvládat stres spojený se studiem, zvládáním zkoušek apod. Pochopíte rozdíl mezi přičinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii. Tím prohloubíte své sebepoznání. Také budete mít možnost zastavit se v každodenním shonu a podívat se na věci více z nadhledu, zmapovat si své zdroje energie a více je pak vědomě využívat.


„Stres – dobrý sluha, zlý pán.“

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“

Program:

  • Úvod do témětu: stres, stresor, projevy stresu

  • Strategie řešení stresových situací

  • Praktické tipy na zvládání zátěžových cvičení

  • Antistresová a energetizační cvičení

  • Základy psychohygieny

  • Jak se dobře připravit na zkoušku a úspěšně ji zvládnout

  • Individuální antistresový program

  • Doporučení pro rozvoj dovedností stresmanagementu

Lektor:

PhDr. Anna Crkalová – působí jako lektorka, konzultantka a koučka, zaměřuje se na oblast osobnostního rozvoje a sebepoznání. Při své práci se inspiruje mnoha technikami duševní práce a tvořivosti, využívá principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®, práci s tělem a energií. Anita se také zabývá vedením rozvojových projektů, vzděláváním manažerů a koučů a publikační činnosti. Je spoluautorkou publikací „Jak zefektivnit práci v týmu“ (Crkalová, A. – Riethof,N., Praha, Grada Publishing 2007) a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012). Absolventka Filozofické fakulty UK s více než 25letou konzultantskou a lektorskou praxí.


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Začátek akce 3. května 2018 v 9:00
Konec akce 3. května 2018 v 12:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora marketa.houdkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10096
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám