• Kalendář

Kalendář

Prezentační a komunikační dovednosti

Komunikace = základ úspěchu. Kolikrát jsme toto rčení slyšeli a přesto přehlížíme důležitost této dovednosti důležité pro úspěch ve všech oblastech života. Seminář je veden interaktivní formou včetně zařazení minitréninku tak, aby si posluchači odnesli jak znalosti, tak inspiraci do své praxe.

Cílem semináře je ukázat na souvislosti mezi komunikací, celkový projevem a osobní efektivitou.

Posluchači získají praktické tipy, jak se připravit na prezentaci, jak vlastní komunikaci úspěšně zvládnout a jak ji poté vyhodnotit.

Přehledně budou ilustrovány klíčové komunikační a prezentační dovednosti, se zaměřením jak na verbální, tak neverbální složku komunikace.


„Moc slova není moc slov.“

„Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače.“

Program:

  • Praktické tipy na zefektivnění verbální a neberbální komunikace

  • Sebereflexe – já a moje schopnost prezentovat

  • Jak účinně a přesvědčivě prezentovat téma a sebe sama

  • Důležitost kvalitní přípravy a následné reflexe prezentace

  • Tipy a triky – jak zaujmout a udržet pozornost posluchačů

  • Jak zvládnout trému při prezentování

  • Doporučení pro další rozvoj komunikačních dovedností

Lektor:

PhDr. Anna Crkalová – působí jako lektorka, konzultantka a koučka, zaměřuje se na oblast osobnostního rozvoje a sebepoznání. Při své práci se inspiruje mnoha technikami duševní práce a tvořivosti, využívá principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®, práci s tělem a energií. Anita se také zabývá vedením rozvojových projektů, vzděláváním manažerů a koučů a publikační činnosti. Je spoluautorkou publikací „Jak zefektivnit práci v týmu“ (Crkalová, A. – Riethof,N., Praha, Grada Publishing 2007) a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012). Absolventka Filozofické fakulty UK s více než 25letou konzultantskou a lektorskou praxí.


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Začátek akce 27. března 2018 v 9:00
Konec akce 27. března 2018 v 12:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora marketa.houdkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ipsc.cuni.cz/IPSC-156.html
Místo konání akce Velká zasedací síň, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10095
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám