• Kalendář

Kalendář

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK


  • Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)

  • Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Studenti se zdravotním postižením tvoří specifickou populaci vysokoškolských studentů. Kvalita podpůrných služeb poskytovaná těmto studentům s cílem zajistit srovnatelné podmínky studia jako studentům bez postižení je neodmyslitelně spjatá a závislá na obecné úrovni informovanosti pracovníků v roli poskytovatelů podpůrných služeb v otázkách zdravotního postižení a specifik studia studentů se zdravotním postižením na vysoké škole.


Nabízený vzdělávací kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením. Kurz je určen pro všechny pracovníky univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty – zejména pro kontaktní osoby, garanti studijních oborů, pracovníci studijních oddělení a knihoven, ostatní administrativní a poradenští pracovníci a vyučující. Důležitým zdrojem informací může být kurz i pro začínající studijní asistenty.


Harmonogram přednášek

Pondělí 30. listopadu 2015

8:30–9:15

Úvod ke kurzu

Studenti se zdravotním postižením na VŠ

Mgr. Klášterková

9:30–11:00

Studenti s tělesným postižením

doc. Hájková

11:10–12:40

Studenti s SPU

dr. Špačková

12:40–13:40

Přestávka na oběd

13:40–15:10

Studenti s postižením sluchu

doc. Hádková

15:20–16:05

Systém podpůrných služeb na UK

Mgr. Klášterková


Úterý 1. prosince 2015

8:30–10:00

Studenti se zrakovým postižením

doc. Květoňová

10:10–11:40

Studenti s psychickými poruchami

dr. Honigová

11:50–12:35

Informační zdroje na UK

p. Urválek

12:35–13:35

Přestávka na oběd

13:35–15:05

Princip inkluzivní výuky

PhDr. Mertin

15:15–16:00

Složení závěrečného testu

Mgr. KlášterkováZačátek akce 30. listopadu 2015 v 8:30
Konec akce 1. prosince 2015 v 16:00
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Císařský sál, Ovocný trh 3–5, Praha 1, 116 36
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=292
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám