• Kalendář

Kalendář

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK


 • Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)

 • Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Studenti se zdravotním postižením tvoří specifickou populaci vysokoškolských studentů. Kvalita podpůrných služeb poskytovaná těmto studentům s cílem zajistit srovnatelné podmínky studia jako studentům bez postižení je neodmyslitelně spjatá a závislá na obecné úrovni informovanosti pracovníků v roli poskytovatelů podpůrných služeb v otázkách zdravotního postižení a specifik studia studentů se zdravotním postižením na vysoké škole.


Nabízený vzdělávací kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením. Kurz je určen pro všechny pracovníky univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty – zejména pro kontaktní osoby, garanti studijních oborů, pracovníci studijních oddělení a knihoven, ostatní administrativní a poradenští pracovníci a vyučující. Důležitým zdrojem informací může být kurz i pro začínající studijní asistenty.


Denní harmonogram

pondělí 4. května:

8.30–9.15

Úvod ke kurzu

Studenti se zdravotním postižením na VŠ

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

9.30–11.00

Studenti s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Honigová

11.10–12.40

Studenti s SPU

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.

12.40–13.40

přestávka na oběd

13.40–15.10

Studenti s postižením sluchu

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

15.20–16.05

Systém podpůrných služeb na UK

Mgr. Klášterková


úterý 5. května:

8.30–10.00

Studenti s tělesným postižením

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

10.10–11.40

Studenti se zrakovým postižením

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

11.50–12.35

Informační zdroje na UK

p. Urválek

12.35–13.35

přestávka na oběd

13.35–15.05

Princip inkluzivní výuky

Mgr. Chroboková

15.15–16.00

Složení závěrečného testu

Mgr. Klášterková


Tematické oddíly kurzu a jejich garanti

 1. Studenti se zdravotním postižením na vysoké škole

  Garant: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

 2. Studenti s tělesným postižením

  Garant: Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

 3. Studenti s postižením zraku

  Garant: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

 4. Studenti s postižením sluchu

  Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

 5. Studenti se specifickými poruchami učení

  Garant: Mgr. Klára Špačková, Ph.D.

 6. Studenti s duševními potížemi a onemocněními

  Garant: PhDr. Sylvie Hönigová

 7. Inkluzivní výuka

  Garant: Mgr. Kamila Chroboková

 8. Systém podpůrných služeb na UK

  Garant: Mgr. Denisa Klášterková


Začátek akce 4. května 2015 v 8:30
Konec akce 5. května 2015 v 16:00
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Velký sál, Pedagogické fakulty UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=238
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám