Knihovny UK a přístup k jejich informačním zdrojům

Zaměstnanci UK

Zaměstnanci UK mají možnost využívat přístup do univerzitních knihoven a do elektronických informačních zdrojů.


Pro registraci do knihovny UK je potřeba:

1. mít vydaný průkaz UK,

2. znát své heslo do Centrální autentizační služby UK

3. a potvrdit elektronický souhlas.


Formu výpůjčky a množství titulů, které lze zapůjčit, definuje „Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy“ – viz Dokumenty.


Elektronické informační zdroje jsou pro zaměstnance dostupné (v souladu s licenčními podmínkami) jak z univerzitní sítě, tak mimo ni, a to pomocí přihlašovacích údajů do Centrální autentizační služby UK.


Pro využívání elektronických informačních zdrojů UK je potřeba:

1. mít vydaný průkaz UK,

2. znát své heslo do Centrální autentizační služby UK


Použití elektronických informačních zdrojů definuje „Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy“ – viz Dokumenty. Detailněji je vše uvedeno na stránkách Ústřední knihovny.


Seznam všech univerzitních knihoven naleznete na stránkách Ústřední knihovny.


Tištěné publikace můžete vyhledávat v Centrální katalogu UK nebo v centrálním vyhledávači UKAŽ, který prohledává kromě tištěných i elektronické publikace. Přehled online databází a dalších možností elektronických informačních zdrojů naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK.

Pro tištěné i elektronické dokumenty lze využít i možnosti meziknihovní výpůjční služby, více informací v knihovnách.


Členové Klubu Alumni UK

Členové Klubu Alumni UK mají možnost využívat přístup do univerzitních knihoven.


Pro registraci do knihovny UK a/nebo pro využívání elektronických informačních zdrojů je potřeba:

1. mít vydaný průkaz Klubu Alumni UK,

2. znát své heslo do Centrální autentizační služby UK

3. a potvrdit elektronický souhlas.


Pravidla pro využívání služeb definuje „Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy“ – viz Dokumenty. Členové Klubu Alumni UK jsou pro knihovní služby registrováni v kategorii „Veřejnost“ - viz Přehled výpůjčních pravidel pro Veřejnost.Elektronické informační zdroje jsou pro členy klubu Alumni UK dostupné (v souladu s licenčními podmínkami) v jednotlivých knihovnách a omezeně také mimo knihovny, pomocí přihlašovacích údajů do Centrální autentizační služby UK. Přehled online databází dostupných mimo knihovny UK naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK


Seznam všech univerzitních knihoven naleznete na stránkách Ústřední knihovny.


Tištěné publikace můžete vyhledávat v Centrálním katalogu UK nebo v centrálním vyhledávači UKAŽ, který prohledává kromě tištěných i elektronické publikace. Přehled online databází a dalších možností elektronických informačních zdrojů naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK.


Pro tištěné i elektronické dokumenty lze využít i možnosti meziknihovní výpůjční služby, více informací v knihovnách.Poslední změna: 9. březen 2023 09:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám