• Akce
  • Akce pro zaměstnance

Akce pro zaměstnance

Podmínky účasti na seminářích a workshopechVzdělávání studentů se specifickými poruchami učení


Setkání bude zaměřeno na to, jak správně interpretovat závěry ve funkční diagnostice. Osvětleny budou rovněž projevy obtíží ve vztahu ke konkrétním oblastem studia a možnosti modifikace studijních podmínek.


Účastnit se mohou všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu se studenty se specifickými poruchami učení, nebo si chtějí prohloubit své znalosti o této diagnoze.


Lektorka: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (PedF UK)


Datum: 31. 3. 2022


Čas: 13.00 až 15.30


Místo: Online, MS Teams (přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz den před akcí)


Prosíme o registraci na seminář zde:


Vzdělávací portál


V případě problémů s přihlášením doporučuji informace zde nebo napište na email


Začátek akce 31. března 2022 v 13.00
Konec akce 31. března 2022 v 15.30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Mgr. Alice Rytychová


Poslední změna: 18. květen 2021 23:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám