• Akce
  • Všechny akce

Všechny akce

Podmínky účasti na seminářích a workshopech


Jak na vědecký článek: Závěrečná část a kritika literatury


Začínáte s psaním vědeckých článků v angličtině, anebo si s nimi ani po delší době nevíte rady? Pro všechny, kteří se potýkají s jedním z těchto vědeckých břemen jsme připravili cyklus čtyř workshopů o akademickém psaní v angličtině. První tři semináře se zaměřují na specifickou část vědeckých textů, přičemž poslední kurz bude věnován tvorbě žádosti o grant.


  1. Jak na vědecký článek: Efekt(i)vní úvod

  2. Jak na vědecký článek: Abstrakt

  3. Jak na vědecký článek: Závěrečná část a kritika literatury

  4. Jak na vědecký článek: Žádost o grant


Kurzy na sebe navazují jen volně, pro účast alespoň jednoho z nich proto není podmínkou zúčastnit se všech ostatních.


Obsah

Během workshopů se budou doktorandi seznamovat s obecně vhodnou strukturou a obsahem, které budou moci využít nejen při psaní článků, ale také dizertace. Osvojí si znalosti o využití vhodných jazykových prostředků a stylů. Semináře jsou koncipované interaktivně, tzn. že doktorandi si budou moci předávané znalosti ihned zažít v připravených úkolech.


Zaměření

Co by měly a neměly obsahovat diskusní část v závěru a kritika literatury v úvodu a jak je vzájemně propojit; jak uspořádat podrobné údaje; používané anglické fráze vhodné pro obě zmíněné části; citační zdroje.


Workshop je pořádán v anglickém jazyce.


Čas a místo

Pondělí 4. 12., 14:00 - 17:00

Kampus Hybernská (Hybernská 998/4), budova D, patro 2


Lektorka

Eleanor Lurring, MA in Applied Linguistics, MBA, RSA Dip TESOL

je rodilou mluvčí z Velké Británie, která přes třicet let vyučuje pokročilou úroveň angličtiny. V současné době se zaměřuje na proofreading akademických textů v angličtině, zvláště pak pro doktorandy (vědecké články, disertace, konferenční příspěvky, motivační dopisy nebo grantové žádosti). Dále spolupracuje s vědci, doktorandy i postdoktorandy v nejrůznějších odvětvích vědy, vzdělávání, techniky, humanitních věd nebo ekonomie.


Účastníci

Ph.D. studující


Registrace

Vzdělávací portál


POZOR! Při přihlašování na kurzy ve Vzdělávacím portálu doporučujeme zkontrolovat vaši předvyplněnou e-mailovou adresu. Mějte na paměti, že tato e-mailová adresa je využívána při komunikaci organizátorů kurzu s přihlášenými. Pokud byste měli zájem změnit svou e-mailovou adresu ve Vzdělávacím portálu, je tato akce možná pouze přes váš účet ve WhoIS.


Začátek akce 4. prosince 2023
Konec akce 4. prosince 2023
Organizátor UK POINT, Mgr. Petra Kučerová Konupková
Email na organizátora petra.kucerova.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-413.html
Místo konání akce Kampus Hybernská
Rezervace Vzdělávací portál


Poslední změna: 18. květen 2021 23:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám