Multisport karta! Nepřehlédněte:

MultiSport karty s platností od 1. 1. 2022 si můžete objednat do 15. 12. 2021. Postup pro přihlašování a odhlašování najdete níže.


You can order the MultiSport card valid from January 1, 2022 till December 15, 2021. The procedure for entrance / withdrawal is described below.


Základní informace

  • For English version please scroll down.

  • Určeno pro zaměstnance Rektorátu, Kolejí a menz, Správy budov a zařízení, FSV, FHS, FF, KTF, PF, PřF, PedF, HTF, MFF a ÚJOP (ostatní fakulty a součásti se připojí podle svého zájmu případně později).

  • Zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším si můžou prostřednictvím zaměstnavatele zakoupit MultiSport kartu (nelze s úvazkem pod 0,5 ani DPP a DPČ).

  • Paušální částka je zaměstnancům srážena měsíčně ze mzdy.

  • V případě dotazů či nejasností prosím pište na e-mail:

Postup pro přihlašování/odhlašování do/z programu MultiSport

Přihlašování a odhlašování probíhá jednou za čtvrt roku. Termín je uveden níže, viz. Důležitá data. Pro přihlášení je nutné:


1. Vyplnit potřebné dokumenty pro vstup do placeného programu:

• Dohoda o srážkách ze mzdy příslušné fakulty a součásti Univerzity Karlovy - 3 x

• Žádost zaměstnance o zařazení do Programu MultiSport – 1 x

• Souhlas se zpracováním osobních údajů – 1 x

• Odstoupení od Dohody o srážkách ze mzdy – 1 x (při ODHLAŠOVÁNÍ)


2. Vyplnit online formulář formstack pro přihlašování a odhlašování do/z programu, který naleznete na stránkách http://bit.ly/UKmultisport.


3. Následně (viz důležitá data) je nutné zanést správně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou dokumentaci na UK Point v Celetné 13, Praha 1 (zaměstnanci FSV na jejich personální oddělení).


•Nejčastěji kladené dotazy naleznete zde. Případné další dotazy zodpoví Jana Sikorova, nebo Edita Badalcová ( ).

•Bližší informace k výhodám karty najdete na www.multisport.cz.


Tyto dokumenty jsou pro všechny fakulty nebo součásti UK stejné


Následující dokumenty jsou rozdílné pro jednotlivé fakulty nebo součásti UK.

Upozornění:

  • Jak neudělat chybu při vyplňování se dozvíte ZDE

  • Podpisy pana kvestora nebo tajemníků, děkanů fakult neshánějte - zajistíme je hromadně.

  • Příslušnou dohodu o srážkách ze mzdy vyhotovte ve třech stejnopisech (jeden stejnopis pro zaměstnance, dva pro zaměstnavatele).

Fakulta sociálních věd

Zaměstnanci FSV odevzdávají kompletní dokumentaci na personální oddělení Bc. Angelice Hájkové, email:

Důležitá data pro přihlašování a odhlašování do/z programu Multisport

Do programu Multisport probíhá přihlašování i odhlašování čtvrtletně a to následovně:

Začátek/konec placeného období

Přihlašování a odhlašování možné do

01.01.2022

15.12.2021Vystoupení z programu MultiSport


Důležité upozornění: Správně vyplněné, vytisknuté a podepsané Odstoupení od Dohody o srážkách ze mzdy doneste vedoucí Vašeho personálního oddělení i do UK Pointu a zároveň se odhlašte na odkazu http://bit.ly/UKmultisport.


V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Janu Sikorovou, nebo Editu Badalcovou .


Information about Multisport program

Following documents are only English specimen, just for your information what do you undersign. You should download the Czech version according to your Faculty or part of the University)


Important notice: If you want to withdraw from the Multisport program, please deliver the correctly completed, printed and signed czech version of Odstoupení od Dohody o srážkách ze mzdy (Withdrawal from Agreement on Deductions from Wages) to your head of the Human resources department and unsubscribe on the link http://bit.ly/UKmultisport at the same time!


If you have any questions, do not hesitate to ask Jana Sikorová, or Edita Badalcová .Poslední změna: 16. říjen 2021 16:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám