Důležité termíny

Podání přihlášky

Termíny naleznete zde v podmínkách přijímacího řízení.

Pozvánka na přijímací zkoušku

Je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, bude vám fakultou zaslána pozvánka k této zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Fakulta může pozvánku doručovat i prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Období pro ověřování podmínek k přijetí

(tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) se stanoví pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. říjnu 2020 do 30. září 2020 a pro doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. březnu 2021 do 28. února 2021.


Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2020 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2020. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů se zahájením studia k 1. říjnu 2020, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2020, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 1 věty třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách.

Vydání rozhodnutí

Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

Odvolání

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.


Informace k odvolacímu řízení ve věci přijetí ke studiu


Poslední změna: 11. únor 2020 12:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám