• Aktuality

Aktuality

21. dubna 2021

Jak na prezentaci vědy, aneb já popularizuji s RRR (rozumem-rozmyslem a teď i rouškou)


Ne každý skvělý vědec umí také o své práci pohovořit či napsat tak, aby mu jeho posluchač/divák/čtenář neznalý oboru rozuměl. Dá se tedy naučit popularizovat svůj obor veřejnosti? Ano i ne. Webinář vám ale možná trochu pomůže s tím, kde a jak začít a jak se vyvarovat slepých uliček.


Osnova webináře:


1) Co je popularizace a proč by vědec/odborník ale i student měl

popularizovat svůj obor

2) Cílové skupiny, kterým popularizujeme vědu, jsou různé

3) Prostředky, jakými lze vědu popularizovat (psanými prostředky, ústním

podáním, obrazově, sociálními sítěmi, interaktivními programy aj.)

4) Spolupráce s médii

5) Konkrétní příklady, jak se u nás v ÚFCH J. Heyrovského AV ČR věda

popularizuje a vzdělávají zájemci o přírodovědné obory a s jakým výsledkem

6) Vzdělávání popularizátorů a zájemců o popularizaci svého oboru, aneb

jak na to

7) Příklady některých popularizátorů, kteří jsou u nás veřejnosti známí,

lze se u nich inspirovat, ano či ne ?


Lektorka: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.


Bývalá vědkyně v oboru heterogenní katalýzy, dnes vědkyně-manažerka vzdělávající zájemce o přírodovědné obory od MŠ po univerzitu 3. věku, tvůrce chemických programů nejen pro žáky a studenty ale i jejich pedagogy, trávící spoustu času při experimentování se žáky a studenty v EDU laboratoři a taky autorka ojedinělé výstavy o nobelistovi Jaroslavu Heyrovském a polarografii (jediné v celé galaxii :) ). V roce 2011 obdržela Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.


Více informací o lektorce:

https://www.jh-inst.cas.cz/jh_employee/stejskalova

https://www.facebook.com/kveta.stejskalova

www.3nastroje.cz

http://www.heyrovsky.cz/


REGISTRACE
Projekt: Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám