• Kalendář

Kalendář

Kritické myšlení – jak neklamat sami sebe

Kritické myšlení je podle zprávy Future of Jobs druhou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století. Ale podle Centra digitální transformace to je zároveň jedna z šesti dovedností, která ve výuce nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejší a komplikovanější. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení a jak šikovně používat rozum. Navíc našim problémem dnes není ani tolik to, že bychom měli málo informací, ale spíše to, že s nimi neumíme pracovat.

Tento interaktivní seminář je zaměřený na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a odhalovat klamavé informace a vlastní mylné názory. Vyzkoušíte si, jak se rozhodujete a přemýšlíte. A dozvíte se, jak to zlepšit. Pokud totiž nerozpoznáme klamy ve vnímání a úsudku, vede to logicky k chybným rozhodnutím a horším výsledkům.


„Náš problém není to, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“

Will Rogers


Program:

  • Co je kritické myšlení a jak ho trénovat?

  • Jak funguje intuice a kdy jí poslechnout a kdy zpochybnit?

  • Jak zlepšit své rozhodování pomocí jednoduchých algoritmů?

  • Jakým klamům podléháme a jak jejich vliv omezit?

  • Jak zefektivnit dosahování svých cílů?

  • Jak vyhodnocovat kvalitu informací a přesvědčení a sílu důkazů?

Lektor:

Ing. Lukáš Hána Lukáš je konzultant a lektor kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce. Na školeních, přednáškách a konzultacích učí lidi aplikovat racionalitu při práci s informacemi a rozhodování. Výsledkem je to, že se lidé díky znalostem a technikám vyhnou častým chybám a dosahují lepších výsledků bez náhody. Studoval Diplomacii na VŠE a Koučink a management na Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ve Francii. Je zakladatelem projektu #krimyš (www.krimys.cz) a spoluautorem kurzu kritického myšlení na VŠE. Také je alumni Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR (www.rationality.org).


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Začátek akce 1. listopadu 2018 v 9:00
Konec akce 1. listopadu 2018 v 12:00
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora marketa.houdkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10130
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám