• Kalendář

Kalendář

Zásady organizace a poskytování tlumočnických služeb

Cílem semináře je seznámit pracovníky fakult, zejména kontaktní osoby a vyučující, se základními principy organizace a poskytování tlumočnických služeb studentům s postižením sluchu. Důraz bude kladen na rozlišení jednotlivých cílových skupin studentů a volbu vhodných komunikačních přístupů za účelem vytvoření plnohodnotného přístupu k informacím.


Účastníci semináře získají praktické návody k zajištění potřeb studenta, a to před a v průběhu poskytování tlumočnických služeb. Představeny budou také principy efektivní spolupráce vyučujícího, studenta a tlumočníka v přípravě na výuku a v jejím průběhu. Seminář bude lektorsky zajištěn pracovníky IPSC RUK a expertní komise pro otázky tlumočení při ASNEP. Seminář bude tlumočen do českého znakového jazyka.


Začátek akce 10. října 2016 v 13:30
Konec akce 10. října 2016 v 16:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora alice.rytychova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=412
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám