• Aktuality

Aktuality

16. února 2023

Proofreading aneb korektura textů v češtině


Proofreading je služba pro doktorandy, kteří potřebují pomoct s korekturou nebo editací vlastních vědeckých textů. Tento program se vztahuje konkrétně na texty v českém jazyce. Službu může využít každý v rámci doktorského studia zdarma až pro 30 normostran textu. Pozor, nejedná se o kurz, ale individuální službu pro jednotlivce!


Proofreading znamená finální kontrola textu před jeho dokončením. Jde tedy o korekturu pravopisnou, gramatickou a stylistickou, nikoli však obsahovou (tzn. oprava faktických nesrovnalostí). Každý studující v doktorském studijním programu může využít tuto službu zadarmo a předložit ke kontrole maximálně 30 normostran. Musí se však jednat výhradně o akademické texty, spojené s vaším doktorským programem (články, teze, části disertační práce atd.) v českém jazyce. Minimální úroveň jazyka musí být B2. Nepřijímáme texty vytvořené na základě strojových překladačů.


Jak služba funguje

Po přihlášení do Vzdělávacího portálu a příslušného termínu vás osloví kontaktní osoba v době, kdy jsou korektorky připraveny pro opravu textů. Při přihlašování, prosím zadejte do poznámky počet stran, které si chcete nechat zkontrolovat a datum, kdy můžete svůj text zaslat (příp. dokdy potřebujete text zkontrolovat).


Poté získáte kontakt na korektorku, s níž si individuálně domluvíte další podrobnosti a zašlete jí svůj text. Služba probíhá distančně, převážně prostřednictvím e-mailové komunikace a zaslaných úprav v textu s doprovodným komentářem.


Prosíme, abyste se ke službě přihlašovali v době, kdy jste připraveni odeslat své texty (např. nepřihlašujte se na březnový termín, pakliže víte, že svůj text dokončíte až v dubnu). Pokud byste si rádi nechali opravit text delší než 30 normostran, musíte svou registraci opakovat a přihlásit se na další termín (aby měli ke službě přístup i další vaši kolegové a kolegyně). Dále prosíme, abyste v případě potřeby dalších korektur neobcházeli Vzdělávací portál, ale vždy se do něj zaregistrovali, ačkoli už vám byla služba v minulosti poskytnuta. V takovém případě bychom vám totiž službu neuhradili.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál


Služba funguje po celý akademický rok kromě letních měsíců červenec a srpen.


Kontaktní osoba

Mgr. Petra Konupková,


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám