• Aktuality

Aktuality

28. prosince 2021

Den UK v Bruselu


Na začátku prosince proběhlo na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu setkání absolventů a přátel Univerzity Karlovy. Podobná setkání se v minulosti konala také na zastupitelských úřadech v Itálii a v Kanadě. V Bruselu se Den UK, jehož cílem bylo navázání a posílení spolupráce mezi UK a absolventy žijícími a pracujícími v Belgii, uskutečnil již podruhé.


Program zahájila paní velvyslankyně Edita Hrdá, která působí jako stálá představitelka ČR při EU, aby přivítala všechny přítomné. Poté následovala prezentace rektora UK Tomáše Zimy, který absolventům znovu přestavil Univerzitu Karlovu a její současné aktivity a úspěchy, zaměřil se také na financování vědy a výzkumu a nové projekty, které UK chystá. Profesor Zima připomněl také mezinárodní spolupráci a členství v mezinárodních institucích včetně univerzitní spolupráce v rámci Aliance 4EU+. Aktivity Klubu Alumni Univerzity Karlovy představila ve své prezentaci prorektorka Lenka Rovná. Všichni absolventi, kteří se setkání zúčastnili, dostali pozvání do Klubu Alumni UK.


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám