• Kalendář

Kalendář

Sebepoznání aneb cesta k sobě a k druhým

Jak být více sám sebou? Jak nestát sám sobě v cestě? Znáte své silné stránky, na kterých můžete stavět? Tento seminář vám umožní zastavení a inspirující hledání cest k sobě samému a druhým kolem nás. Zaměříme se na sebepoznání formou jungovské osobnostní typologie, rozpoznáte svůj osobnostní typ a pochopíte, z čeho mohou pramenit nedorozumění mezi lidmi. Posílíte svou schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a dokonce je konustruktivně využít. Záměrem semináře je zvýšení vědomého přístupu k tvoření svého života, sebeuvědomění a posílení vnitřní energie. Seminář je veden interaktivní formou, s využitím mnoha koučovacích technik, metod neuro-lingvistického programování, techhnik práce s energií apod.


„Člověk je tím větší, čím více je sám sebou.“ S. Exupéry

„Kdo chce vést druhé, musí začít u sebe.“ J. Adair


Lektor: PhDr. Anita Crkalová
Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362Začátek akce 19. dubna 2018 v 9:00
Konec akce 19. dubna 2018 v 23:59
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Webové stránky https://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html
Místo konání akce Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10099
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám