Uznaná doba rodičovství

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů z roku 2013 ukládá veřejným vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů po dobu, kdy jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (tzv. uznaná doba rodičovství). Studenti-rodiče tak mají možnost požádat o evidenci uznané doby rodičovství, na základě čehož jim vzniká nárok na dílčí modifikaci podmínek jejich studia. Jedná se o následující nároky, které jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem UK (SZŘ UK):


  • nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství (přičemž doba přerušení není započítávána do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia) – čl. 4 odst. 11 SZŘ UK


  • nárok na individuální studijní plán v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené (přičemž průběh a podmínky tohoto plánu stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené) – čl. 5 odst. 10 písm. a) SZŘ UK


Evidence uznané doby rodičovství (včetně podmínek a postupu při podávání žádostí) je upravena Opatřením rektora č. 14/2013 (Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci).


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám