Školky a koutky

MŠ Rybička

Přírodovědná školka se nachází v areálu botanické zahrady Na Slupi (Benátská 4, Praha 2) a je určena pro děti od 2,5 do 6 (7) let. Kapacita zařízení je 24 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Školka je primárně určena pro děti zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty UK, nicméně při volné kapacitě ji mohou využívat i rodiče z dalších fakult či součástí UK.


  


Kontakt:

Mgr. Petra Černá (ředitelka školky)

tel.: 734 179 878

www.skolkarybicka.cz


Dětský koutek Filozofické fakultě UK

Dětský koutek na Filozofické fakultě UK je umístěn v její hlavní budově (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) a poskytuje nezbytné zázemí pro přebalování, krmení, kojení a krátkodobý pobyt dětí předškolního věku s doprovodem. V rámci služeb koutku lze využít i krátkodobého dětského hlídání, které je zajišťováno chůvami z řad studentek fakulty.


  


Kontakt:

Bc. Nora Koubová

tel.: 736 751 012

Bližší informace o provozu dětského koutku


Dětský koutek na Fakultě tělesné výchovy a sportu

Podobné zázemí jako koutek na FF UK nabízí i ten, který je rodičům k dispozici na FTVS (José Martího 31, Praha 6). V dětském koutku o rozměrech 38 m2 je možnost jak péče o dítě (přebalování, krmení, kojení), tak prostor pro hry již straších dětí do šesti let. Kromě her je místnost pokryta wi-fi, dále pak malou kuchyňkou pro ohřátí jídla, dětským nábytkem i sedacím koutem. Prostor se nachází v blízkosti hlavního vchodu, klíče je možné si vyzvednout na vrátnici fakulty. Provozní doba koutku je od pondělí do pátku v době od 8 do 18 hodin (po domluvě lze individuálně upravit).


  


Kontakt:

Veronika Prudilová


Dětský koutek na Pedagogické fakultě UK

Dětský koutek je umístěn v hlavní budově fakulty na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Stejně jako v předešlých případech je rodičům kromě hraček a dalších pomůcek k dispozici přebalovací pult a menší kuchyňka. Provozní doba koutku odpovídá provozu vrátnice budovy, tj. pondělí–pátek 6.30–21.30 hod., v sobotu podle rozvrhu s SIS.


  


Provozní řád


Kontakt:

Ing. Roman Kühnel (tajemník)Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám