• Aktuality

Aktuality

9. ledna 2023

Tříkrálové setkání 2023


Letošní rok jsme s klubem Alumni Univerzity Karlovy zahájili tradičně i netradičně zároveň.


Oblíbené sváteční setkání, které se dříve konalo jako Svatoštěpánské, jsme tentokrát pojali jako Tříkrálové. Sešli jsme se přímo v den svátku příchodu mudrců „z Východu“ v pátek 6. ledna v kostele svaté Voršily na Národní.


Zahájení celé akce se ujala sestra Anděla, která nás seznámila s historií řádu sester Voršilek a jejich posláním. Tím je ztělesňovat duchovní mateřství především evangelizační výchovou a povznesením ženy. Zakladatelkou řádu Voršilek byla právě sv. Anděla, jejíž jméno si sestra pro svou službu zvolila. Poté se slova ujal prorektor Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace prof. Jan Kuklík, který mimo jiné osvětlil, proč jsme se rozhodli změnit léta trvající tradici a popřál všem šťastný vstup do nového roku. O krásný kulturní zážitek podpořený výbornou akustikou se postaral komorní sbor Univerzity Karlovy Entropie. Stále ještě naladěni doznívající vánoční atmosférou jsme si se členy sboru zazpívali skladby Vánoční noc, Rorate coeli, Píseň adventní a Čas radosti veselosti. Symbolickou tečkou za časem adventu byla koleda My tři králové. Následovala přednáška předsedy historické komise a historika umění prof. Jana Royta o architektuře a výzdobě kostela. Bohatá barokní umělecká výzdoba chrámového interiéru pochází už z první poloviny 18. století a podílelo se na ní hned několik renomovaných barokních umělců. Nádherně členěná fasáda hlavního průčelí je bohatě zdobena barokními plastikami a sochami.


Více o historii a výzdobě kostela se můžete dočíst zde.

Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám