• Aktuality

Aktuality

18. března 2021

Zveme vás na pokračování cyklu kariérních besed s absolventy UK. Tentokrát jsme pozvali absolventy, kteří našli své profesní uplatnění v sociální sféře pracovního trhu.Online beseda se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2021 od 18.00 přes aplikaci MS Teams.


Hosté besedy:


  • Mgr. Marie Novotná absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK, obor sociální a charitativní práce. V současné době je na mateřské dovolené a stále pracuje jako tisková mluvčí Centra Anabell, z.ú., kde před tím pracovala s klienty na pozici sociální pracovnice.


  • Mgr. Barbora Rožičová absolvovala bakalářský obor sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních věd a magisterský navazující obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě UK. Nyní pracuje v DC Paprsek Prosek jako sociální pracovnice poskytující komplexní péči o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny. Současně je lektorkou vzdělávacích kurzů v oblasti sexuality osob s mentálním, kombinovaným hendikepem nebo poruchou autistického spektra.


  • Mgr., Bc. Martin Kroll je absolventem oboru sociální práce na Technické univerzitě v Liberci a oboru sociální práce se zaměřením na občanský sektor na Fakultě humanitních studií UK. Nyní pracuje jako sociální pracovník služby Zrcadlová pomoc v organizaci Muži a ženy, o.p.s.


  • Mgr. Lucie Nedobitá, DiS. absolvovala na Fakultě humanitních studií UK magisterské navazující studium obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Nyní je jednatelkou společnosti Azara 4U2, s.r.o., která se věnuje metodické a koncepční činnosti v sociální a sociálně zdravotní oblasti. Před tím pracovala jako metodička sociální práce a sociální pracovnice v Domově pro seniory Chodov.REGISTRACESdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám