Stipendia

Univerzita Karlova v Praze poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Nejběžnějším je stipendium na podporu ubytování, které je určeno především studentům, kteří mají trvalý pobyt v jiném okrese, než ve kterém je místo jejich studia (příp. mimo hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy). S ohledem na posouzení sociální situace může být potom studentovi toto stipendium přiznáno ve zvýšené míře:


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené míře 1. kategorie

    Nárok mají studenti, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne hranici 1,5 násobku životního minima


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené míře 2. kategorie

    Příjem posuzované společné domácnosti do 2,7 násobku životního minima


Studenti, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek životního minima mají při splnění předepsaných podmínek nárok rovněž na sociální stipendium. V případě souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené míře 1. kategorie a sociálního stipendia však nedochází k výplatě těchto příspěvků v plné výši, ale výsledná částka se snižuje dle předepsaného vzorce.


Ucelené informace o všech typech stipendií včetně podmínek jejich přiznání a postupu při podávání žádostí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-59.html.
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám