• Kalendář

Kalendář

Nácvik empatie a aktivního naslouchání - seminář pro VŠ poradce

Seminář je zaměřen na představení a nácvik empatie a aktivního naslouchání včetně jejich praktického využití při předcházení a řešení konfliktů. Primárně je určen pracovníkům těch vysokých škol, které se podílejí na rozvojovém projektu Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR, jmenovitě ČVUT, JČU, Mendelu, MU, SLU, UHK, UJEP, UK, UPCE, UPOL, UTB, VFU, VŠE, VŠPJ, VUT a ZČU. Pro zaměstnance těchto vysokých škol není kurz zpoplatněn.


Účastníci si mohou pomocí modelových situací vyzkoušet vybrané techniky ve skupinách i v triádách. Konkrétně se bude jednat o nácviky naslouchání a kladení otázek, komunikaci v krizových situacích, nácvik vyjadřování pocitů a potřeb atd. Po absolvování by měli účastnící být schopni porozumět jednotlivým modelovým situacím, umět je vyhodnotit a nalézt vhodné řešení k jejich úspěšnému vyřešení.


Teoretická část se pak zaměří na prohloubení klíčových znalostí a příklady chyb v naslouchání, které mohou ovlivnit výsledek dialogu, vymezení klíčových pojmů, stádií empatie či technik.


Účastníkům všech tří sezení bude předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na UK.


Teoretická část:


  • Vymezení pojmu a stádií empatie.

  • Využití empatie v psychoterapii.

  • Možnosti nácviku a rozvíjení dovednosti empatie v širším kontextu.

  • Osobnost naslouchajícího.

  • Základy aktivního naslouchání.

  • Chyby v naslouchání.


Praktická část:


  • Praktický nácvik empatie a naslouchání ve skupině i v triádách.

  • Diskuze ve skupině - poskytování zpětné vazby.


Kdy: 18. 11., 25. 11., 11. 12., 9.00-14.00


Lektorka: PhDr. Vendula Junková


Začátek akce 18. listopadu 2015 v 9:00
Konec akce 11. prosince 2015 v 14:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora petr.klapal@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Školská 13a, Praha 1, Informační, poradenské a sociální centrum
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=282
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám