Informace o přihlášení a organizaci

Organizační poplatek

Celotýdenní program letního příměstského tábora je pro děti ZDARMA.


Pražské tábory - Děti mají díky dotaci MŠMT plně hrazenou stravu a pitný režim (zajištěno v Centru Krystal, resp. Menze Arnošta z Pardubic), vstupy do institucí (např. Science Centra, ZOO Praha, Botanická zahrada, Národní technické muzeum, Planetárium a další kulturní a vzdělávací centra a instituce dle zaměření kempu a věkového složení dětí), dopravu v případě celodenního výletu apod.


Plzeňské tábory - Pro účastníky plzeňských táborů je zajištěna doprava z Prahy, ubytování, celodenní strava, pitný režim a celotýdenní program (včetně vstupů do vybraných institucí).

Pro studenty z oblastí zasažených tornádem je účast zdarma, od ostatních bude vybírán účastnický poplatek na spoluúčast za ubytování a stravu ve výši 400 Kč.


Organizace letních příměstských táborů

Každý pražský příměstský letní tábor bude realizován v době od 8:30 do 16:30, je určen pro 15 závazně přihlášených dětí, a vždy budou přítomni nejméně 2 vedoucí.


Tábory budou tematicky zaměřeny (např. Cesta kolem světa; Olympijské hry; Příroda kolem nás; Putování vesmírem) tak, aby vedly děti k osvojení znalostí a dovedností napříč vzdělávacími obory, umožnily hledání souvislostí a směřovaly k jejich komplexnímu rozvoji – a to jak při činnostech ve vnitřních prostorách, tak při pobytu venku.


K podpoře studijních a pracovních návyků bude sloužit vždy dopolední program (v rozsahu 90–120 minut ve vnitřních prostorách a následně při vzdělávacích venkovních aktivitách, které podporují objevování, zkoumání přírodních zákonitostí a jejich souvislostí).


Odpolední program konaný v případě příznivého počasí venku bude zaměřen na zdravý životní styl dětí a rozvoj jejich pohybových dovedností s důrazem na týmovou spolupráci.


Každé dítě si povede tzv. táborový deník – portfolio, které mu umožní sledovat jeho individuální pokrok a rozvíjet dovednost sebehodnocení.


Plzeňské tábory jsou organizovány s nástupem v neděli odpoledne a návratem v pátek. Podrobné informace podá Tomáš KonečnýPřihlašování dětí

 1. Chcete-li přihlásit dítě, které ve školním roce 2020/2021 plnilo povinnou školní docházku, využijte odkaz na přihlášení dítěte.

 2. Poté Vám bude na e-mail zaslána předvyplněná Závazná přihláška, kterou je třeba vytisknout, podepsat, naskenovat a zaslat zpět emailem. Tím Vám bude místo závazně rezervováno.

 3. Nejpozději v prvním červencovém týdnu Vám bude zaslán e-mail potvrzující konání tábora a účast Vašeho dítěte spolu s kontakty na vedoucí, upřesňujícími informacemi a programem tábora.

Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 letní příměstské tábory Univerzity Karlovy, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více termínů.


Přihlašování dětí je možné do obsazení volné kapacity.


V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce prosíme o odhlášení na adrese co nejdříve.

Nástup dítěte

Při nástupu dítěte první den konání přímestského tábora odevzdáte:

 • potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte

  (potvrzení o bezinfekčnosti dokládáte, že dítě nejeví příznaky Covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy Covid-19, přijde Vám emailem společně se závaznou přihláškou);

 • list účastníka s informacemi o dítěti

  (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora, přijde Vám emailem společně se závaznou přihláškou);

 • kopii kartičky pojištěnce;

 • léky, které dítě užívá.


Poslední změna: 12. červenec 2021 15:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám