Svatoštěpánské setkání


V roce 1350, pouhé dva roky po založení Nového Města Pražského a Univerzity Karlovy, nechal Karel IV. založit na hoře Karlově kostel a klášter kanovníků řádu sv. Augustina, který zasvětil sv. Karlu Velikému, jež byl ve dvacáté generaci jeho předkem. Právě v tomto kostele, který dnes nese název kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, se 26. prosince sešli absolventi, zaměstnanci a přátele Univerzity Karlovy, aby společně oslavili 2. svátek vánoční. Jednalo se o již více než 20. setkání v tento sváteční den. V předchozích letech se přátelé univerzity setkali například v Týnském chrámu, kostele Pražského Jezulátka, Strahovském klášteře a na dalších místech Prahy.


Setkání zahájil svým přivítáním rektor farnosti Stanislav Přibyl, poté se slova ujal Ignác Laňka, trvalý jáhen na Karlově, který nastínil historii i současný stav kostela. Vyzdvihl také speciální spojení tohoto kostela s policií a zmínil speciální bohoslužby, které se v tomto kostele pořádají pro policisty. Následoval krátký varhanní koncert, za varhanami usedl samotný rektor kostela a zahrál několik vánočních melodií. Po skončení koncertu pronesl svou vánoční zdravici rektor univerzity Tomáš Zima a následoval umělecko-vědní výklad profesora Jana Royta o výzdobě, architektuře a dobovém kontextu kostela. Účastníci setkání poté měli možnost navštívit přilehlé prostory hlavní kaple, a to především uměle vybudovanou jeskyni, tzv. grottu, která se nazývá Betlémská jeskyně a jejím autorem je Jan Blažej Santini-Aichel.


Profesor Royt, prorektor UK, prozradil, že příští rok by se setkání mohlo uskutečnit v kostele Panny Marie ustavičné pomoci v Nerudově ulici… Sledujte naše webové stránky a vše se včas dozvíte.


Poslední změna: 9. leden 2020 13:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám