Erasmus+ možnosti studia v zahraničí pro studenty se speciálními potřebami

28. března 2019 jsme pro studenty UK uspořádili informační seminář zaměřený na možnosti studia v zahraničí (Erasmus+) pro studenty se speciálními potřebami.


Seminář byl určen pro studenty, kteří by v průběhu svého studia rádi vyjeli na studijní pobyt nebo absolvovali pracovní stáž, a to především prostřednictvím programu Erasmus+.


V úvodu semináře vystoupil host z Evropské kanceláře Odboru zahraničních vztahů RUK, který představil proces přihlášování na Erasmus+ (jak se přihlásit, jaké dokumenty doložit, na koho se nejlépe obracet, jak se připravit na výběrové řízení atd.).


Ve druhé části se o své zkušenosti ze zahraničních pobytů podělili tři studenti, kteří se z ciziny nedávno vrátili. Níže Vám přinášíme hodnocení jejich studijního pobytu v zahraničí:Co studujete na UK a co vás motivovalo k výjezdu do zahraničí? Byl/a jste s volbou hostitelské školy spokojená/ý?

Studentka FTVS (Lotyšsko): Studuji fyzioterapii na FTVS UK. Pro Lotyšsko jsem se rozhodla proto, že jsem tam nikdy nebyla a lákalo mě poznat tuto část Evropy. Hostitelská škola také nabízela studijní program, který mi umožňoval splnit si během Erasmu většinu předmětů ze studijního plánu na univerzitě domácí, díky čemuž jsem nemusela prodlužovat stadium. S volbou školy i destinace jsem byla nadmíru spokojená.

Student PedF (Slovensko): Studuji obor Psychologie na PedF UK. Ano, byl jsem velice spokojen s volbou hostitelské školy. Nemohl jsem kvůli studijním povinnostem zvolit jinou nabízenou zemi, kterou jsem měl vybranou jako na prvním místě. Vzdálenost od mého rodného města kvůli partnerskému vztahu.

Studentka ETF (Finsko, studentka je původem z Moldavska): I was studying social work and Diaconia in the Protestant Theologic Faculty. As I was part of a double degree program which included the DIAK university in Finland, one of the main reasons to apply for the Erasmus was to see how is to study in the second university. Secondly, I was curious about how is it to study in a big group of people as we were very few students having the same programme. Thirdly, I wanted to learn about the Finland university system. I also wanted to live in another country for a period and experience a new culture and lifestyle. Aswell, I wanted to be part of the Erasmus generation and learn about a country by experiencing it. Now looking back I realise taking the Erasmus was one of the best decisions I ever took.


Co vše jste si musel/a před odjezdem zařídit? Jak vám pomohla hostitelská univerzita?

Studentka FTVS (Lotyšsko): Před odjezdem jsem postupovala dle pokynů evropské kanceláře UK, fakulty a hostitelské university. Od přihlášky přes pohovor a zkoušku z jazyka až po sestavení studijního plánu a podepsání účastnické smlouvy. Mimo tyto povinné náležitosti bych snad zmínila ještě cestovní připojištění.

Koordinátor v Rize mi pomáhal především se sestavením studijního plánu a zajištěním ubytování na koleji.

Student PedF (Slovensko): Musel jsem si zařídit bankovní účet v eurech, kam mi přišlo stipendium. Změnit vybranou kolej. Zaplatit kolej. Vyměnit nějaké peníze v ČR. Platební kartu. Pomohli mi zkontaktovat tamní Centrum pro studenty se speciálními potřebami, abych ohlásil svůj příjezd. Zkontaktovat organizaci ESN, kde mi jedna dívka poskytla potřebné informace o studiu před odjezdem, a pak následně mě jiná udělala prohlídku kolem koleje a prozradila mi tamní body zájmu, které bych mohl potřebovat. Koordinátorka přes Erasmus mě zkontaktovala kvůli zařízení místní ISIC karty.

Studentka ETF (Finsko, studentka je původem z Moldavska): I had to start organizing the process long before the leaving date. It included finding accommodation which is wheelchair accessible, calculating the extra costs related to disability and applying for financial support, finding a placement in Finland and reviewing the study courses. All of these took time but the universities and Erasmus office here in Prague practically arranged the most of it or offered me support in organizational processes.


Jak byste porovnal/a studium na Univerzitě Karlově a na Vaší hostitelské univerzitě? Jak se liší servis poskytovaný studentům se speciálními potřebami?

Studentka FTVS (Lotyšsko): Lze to těžko porovnat, na hostitelské univerzitě jsme byli na většině kurzů maximálně tři a výuka probíhala v jazyce, který byl cizí pro nás i pro vyučující. Přecejen ale cítím, že výuka probíhala trochu méně formálně. Při uzavírání předmětů byl kladen větší důraz na domácí práci, testů a ústních zkoušek jsme měli minimum. Ohledně specifických potřeb pro mě nebyl v servisu velký rozdíl. Stejně jako v Praze jsem se vždy dohodla s každým vyučujícím na úpravě podmínek a pokaždé mi vyšli vstříc. Poskytování studijních materiálů a prezentací bylo na hostitelské univerzitě automatické pro všechny studenty, v Praze si o to někdy musím individuálně žádat.

Student PedF (Slovensko): Servis se liší v tom, že mě bylo tamní Centrum pro speciální potřeby více nablízku, více se mnou spolupracovalo podle mých individuálních potřeb. Na oboru bylo více volitelných a PV předmětů.

Studentka ETF (Finsko, studentka je původem z Moldavska): Both universities were prepared with an accessible environment for me. Besides that, I had a tutor in Finland. The tutor helped me with logistic things like picking the key for accommodation as I arrived on the weekend and it was not possible to take the key on the weekend. The tutor also met me at the airport and showed me the accommodation location. Additionally, the tutor helped me resolve the problem with opening the door into my dormitory room and offered to repair it. All in all, it was an amazing experience from which I came out with a lot of amazing memories, knowledge, experience and friends. I am very thankful for this
Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Poslední změna: 8. duben 2019 13:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám