Starší akce

Realizací vzdělávacích aktivit pro zaměstnance se zabývalo v roce 2015, 2016 a 2017 i IPSC UK, v dném roce proběhly následující kurzy a semináře.


V roce 2018 proběhlo:

27. 3. 2018

Prezentační a komunikační dovednosti

Více informací

6. 4. 2018

Facebook jako nástroj moderní komunikace univerzity

Více informací

20. 4. 2018

Time management

Více informací

3. 5. 2018

Stres management

Více informací

14. 6. 2018

Facebook - soutěže, reklamy a funkce

Více informací

18. 9. 2018

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK (intermediate)

Více informací

19. 9. 2018

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK (upper-intermediate)

Více informací

8. 10. 2018

Tvořivost – jak rozvíjet a uplatňovat kreativitu při studiu

6. 11. 2018

Sebepoznání – jak zvýšit osobní efektivitu

4. 12. 2018

Techniky duševní práce – jak se efektivně učit

V roce 2017 proběhlo:

10. 1. 2017 a 17. 1. 2017

Umění společenského vystupování

Více informací

16. 1. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

6. 2. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

6. 2. 2017

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK II.

Více informací

6. 2. 2017

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK II. (každé pondělí)

Více informací

9. 2. 2017

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK II. (každý čtvrtek)

Více informací

17. 2. 2017

Myšlenkové mapy

Více informací

20. 2. 2017

Kurz krizové intervence

Více informací

20. 3. 2017

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, funkce)

Více informací

27. 3. 2017

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

4. a 5. 4. 2017

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Více informací

10. 4. 2017

MS PowerPoint pro pokročilé

Více informací

19. 5. 2017

MindManager 2017

Více informací

9. 6. 2017

Kurz první pomoci

Více informací

17. 7. 2017

MS Excel pro pokročilé III. (makra a jak je upravovat)

Více informací

15. 9. 2017

Kurz první pomoci

Více informací

14. 11. 2017

Kurz Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením

Více informací

29. 11. 2017

Prezentační dovednosti - kurz pro zaměstnance

Více informací

7. 12. 2017

Prezentační dovednosti v angličtině

Více informací

13. 12. 2017

Jak vytvářet dobrý obsah pro Facebookové profily univerzit

Více informací

14. 12. 2017

E-mailová komunikace v angličtině

Více informací

15. 12. 2017

Prezentační dovednosti - kurz pro zaměstnance

Více informací

Semináře na téma rozvoje pedagog. kompetencí doktorandů a akademických pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskutečnily první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.


1. 3. 2017

Introduction to Evidence-Based Teaching: What Does the Evidence Say about How We Should Teach

22. 3. 2017

Motivating Students

5. 4. 2017

But What About Covering My Content? / „Content Monster“

3. 5. 2017

Outcomes-Based Course Design

V roce 2016 proběhlo:

15. 4. 2016

29. 4. 2016

11. 4. 2016

Nácvik empatie a aktivního naslouchání

Více informací

26. 4. 2016

Úvod do problematiky dlouhodobých pobytů zahraničních studentů z oblastí třetích zemí žijících na území ČR

Více informací

27. a 28. 4. 2016

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Více informací

6. 5. 2016

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, podmíněné formátování, funkce)

Více informací

13. 5. 2016

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

27. 5. 2016

MS PowerPoint pro pokročilé

Více informací

2. 6. 2016

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, podmíněné formátování, funkce)

Více informací

9. 6. 2016

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

14. 6. 2016

Specifika podpory studentů s duševním onemocněním na vysoké škole

Více informací

16. 6. 2016

MS PowerPoint pro pokročilé

Více informací

20. 6. 2016

Elektronické informační zdroje - přístupné všem a odkudkoliv

Více informací

21. 6. 2016

Time management

Více informací

21. 6. 2016

Začínáme s Prezi

Více informací

22. 6. 2016

Principy podpory studentů s duševním onemocněním na vysoké škole

Více informací

29. 6. 2016

Myšlenkové mapy v programu MindManager

Více informací

19. 7. 2016

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, podmíněné formátování, funkce)

Více informací

20. 7. 2016

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

21. 7. 2016

MS Excel pro pokročilé III. (práce s daty)

Více informací

12. 9. 2016

MS Office - Word I.

Více informací

19. 9. 2016

MS Office - Word II.

Více informací

26. 9. 2016

MS Office - Excel I.

Více informací

3. 10. 2016

MS Office - Excel II.

Více informací

4. 10. 2016

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK

Více informací

10. 10. 2016

Zásady organizace a poskytování tlumočnických služeb

Více informací

10. 10. 2016

MS Office - Powerpoint

Více informací

14. 10. 2016

21. 10. 2016

10. 11. 2016

Nácvik empatie a aktivního naslouchání

Více informací

18. 10. 2016

Workshop_komunikace a spolupráce se studenty s duševním onemocněním

Více informací

20. 10. 2016

Studijní, pracovní a výzkumné pobyty občanů třetích států působících na VŠ v ČR

Více informací

21. 10. 2016

MS Word pro pokročilé

Více informací

2. a 4. 11. 2016

Projektové řízení

Více informací

7. 11. 2016

Sebeprezentace při prezentaci

Více informací

od 7. 11. 2016

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK (každé pondělí)

Více informací

9. 11. 2016

Techniky rozhovoru

Více informací

od 10. 11. 2016

Kurz anglické konverzace pro zaměstnance UK (každý čtvrtek)

Více informací

22. 11. 2016

Kazuistický seminář_problematika studentů s duševním onemocněním

Více informací

23. a 24. 11. 2016

Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením

Více informací

25. 11. 2016

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, podmíněné formátování, funkce)

Více informací

28. 11. 2016

Řešení konfliktů

Více informací

2. 12. 2016

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

9. 12. 2016

MS Excel pro pokročilé III. (úvod do maker)

Více informací

9. 12. 2016

Jak sladit rodinný a pracovní život

Více informací

16. 12. 2016

MS Word pro pokročilé

Více informací

V roce 2015 proběhlo:

30. listopadu – 1. prosince 2015

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Více informací

24. listopadu 2015

Tvorba dokumentů ve Wordu

Více informací

18. listopadu 2015

25. listopadu 2015

11. prosince 2015

Nácvik empatie a aktivního naslouchání

Více informací

14. listopadu 2015

Projektové řízení

Více informací

10. listopadu 2015

Tvorba dokumentů ve Wordu

Více informací

6. listopadu - 10. prosince 2015

Aktuální témata vysokoškolského poradenství

Více informací

4. května - 5. května 2015

Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Více infromací


Poslední změna: 18. leden 2019 22:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám